Saskia Tjepkema

Media
The future is not some place we are going, but one we are creating. The paths are not to be found, but made. And the activity of making them changes both the maker and the destination.
John Schaar - futuroloog

Energie en beweging

Organisaties die iets willen bereiken, kunnen dat - kort-door-de-bocht gesproken - op twee manieren doen. Doelen stellen, procedures uitzetten en monitoren en opvolgen wat er gebeurt. Of je gaat kijken naar wat er al is, energie mobiliseren en samen stappen zetten om iets moois te maken. Veel organisaties zijn ingericht op het eerste, terwijl we steeds vaker ook iets willen met het tweede. Als keuze – zó willen we samenwerken - en vaak ook omdat de complexiteit van het werk het simpelweg onmogelijk maakt het alleen planmatig aan te pakken.

 

Zelfsturing, in de zin van het vormgeven aan die dingen die voor jou belangrijk zijn, is een belangrijk ingrediënt in die manier van werken. Dat levert voldoening en zelfvertrouwen op. De andere kant is verbinding: de kern van een organisatie is ook dat je het in gezamenlijkheid aanpakt. We spreken steeds vaker over 'organiseren' in plaats van 'organisatie'. Het gaat niet om het plaatje, maar om een proces van koerszoeken, ambities en waarden benoemen, doelen stellen, de dialoog aangaan, talenten en krachten in kaart brengen, reflecteren, experimenteren. Organisch, maar je kunt het wel sturen. Sterker nog: leiderschap en richting zijn cruciaal. Dat kan ook vorm krijgen met een krachtige vraag.

 

De projecten die ik doe zijn heel divers: teamcoaching, individuele coaching, een MD-traject, organisatie-ontwikkeling, actie-onderzoek... Altijd gaat het om leren en om vernieuwing en verandering. En eigenlijk vooral om de vraag: hoe krijgen we de maak-energie van ons team of onze organisatie (weer) los? Als je een ambitie en richting hebt, hoe ga je dan op pad? Maar ook: als je samenwerking vastgelopen is door een conflict, door een focus op thema’s waar je niet verder mee komt, door routines die niet meer werken… hoe krijg je er dan weer beweging in? Het begin is altijd om met elkaar te kijken naar: wat is hier aan de hand? Waar willen we heen? Wat hebben we daarvoor in huis? Door dat onderzoek waarderend in te richten ontstaat vaak al weer beweging. Nog voor je echt begonnen bent.

 

Het liefst combineer ik het begeleiden van ontwikkeling op team of groepsniveau met het ondersteunen op organisatieniveau. Welke patronen komen we organisatie-breed tegen? Wat zou je daarmee willen en kunnen? Mijn ervaring van het bouwen aan Kessels & Smit is daarbij een inspirerende en rijke leerschool en voedingsbodem.

Nieuws & blogs

publicaties

IMG 7510 111990423879
foto meisjes techniek saskia 2018 111970706083
IMG 9053a 111970706003

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Saskia Tjepkema