HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Vertrouwen op talent: een waarderend-onderzoekend perspectief op persoonlijke ontwikkeling

Door: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Bron: In: Vermaak, H., Schuiling, GJ & H. Tours: Leren in Organisaties. Deventer: Kluwer   07-07-2010

Een belangrijke beweging in het denken over leren in arbeidsorganisaties is het 'sterke-puntendenken'. De tekortgerichte benadering, waarbij we vooral kijken naar welke competenties iemand (nog) mist, krijgt eindelijk tegenwicht: er is steeds meer aandacht voor talent en bezieling. Een aanpak die de gangbare manier van werken in HRD goed aanvult en drastisch anders is. Het gaat hierbij om meer dan een 'hype' waarin we nu in plaats van 'competenties' naar 'talenten' kijken. Er is echt sprake van een andere benadering. In dit hoofdstuk verkent Saskia Tjepkema dit 'waarderend-onderzoekend' perspectief op persoonlijke ontwikkeling: wat is dat voor manier van kijken? Hoe kun je hem in de praktijk handen en voeten geven? Wat vraagt het van ons en wat levert het op?

 

De bijdrage is verschenen in het M&O boek 'Leren in Organisaties', dat is uitgegeven door Kluwer. Een inspirerende bundel vol praktijkverhalen en bruikbare theorie. U kunt hier het hoofdstuk downloaden maar ook het hele boek bekijken of bestellen.