HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Direct inzicht via VIA. Video Interactie Analyse bij communicatie-verbetering

Zeker als het gaat om leervragen op het gebied van onze communicatie is video een heel krachtig hulpmiddel. Door jezelf in interactie met anderen op te nemen op band, krijg je in feite een stukje ‘ingeblikte werkplek’. Dat kun je op een rustig moment analyseren en onderzoeken op verbetermogelijkheden en die oefen je vervolgens weer in de praktijk. Dat is de kern van Video Interactie Analyse. In deze bijdrage beschrijven we deze aanpak en wat die vraagt van coach en deelnemer.