HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Sterke punten als basis voor ontwikkeling

Door: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Bron: OR informatie, jaargang 33, nr. 6, juni 2007. p. 34 - 37   29-11-2007

Dit artikel breekt een lans voor een andere manier van kijken, die de laatste tijd steeds meer

weerklank vindt. Een insteek waarbij we niet inzoomen op datgene wat mensen niet goed

kunnen, maar juist ‘talenten’ als ‘ontwikkelpunten’ nemen. Een waarderende benadering van

personeelsontwikkeling.