HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Bouwen aan een lerende organisatie via het opsporen van leerblokkades.

Door: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Bron: In Handboek 'Schoolorganisaties en Management'   19-02-2002

Het concept van de lerende organisatie blijkt een aantrekkelijk idee voor zowel het bedrijfsleven als onderwijsinstellingen. Het blijkt echter vaak lastig om dit tamelijk abstracte idee in de praktijk ‘handen en voeten’ te geven. Kijken naar ‘leerblokkades’ van een organisatie kan in dit verband een handige insteek zijn. Hierbij wordt het werken aan een lerende organisatie opgevat als een proces van het opsporen van factoren die het leerproces in de organisatie belemmeren, gevolgd door gerichte interventies om die leerbelemmeringen te verkleinen.
Deze bijdrage start met een korte verkenning van het concept van de lerende organisatie en de relevantie ervan (paragraaf 1). Het hart van de tekst bestaat uit een beschrijving van de meest voorkomende leerblokkades, op basis van literatuur en recent empirisch onderzoek (paragraaf 2). Deze theorie is met name ontwikkeld in en voor het bedrijfsleven, maar in hoge mate herkenbaar voor en toepasbaar op onderwijsorganisaties. Tenslotte komen enkele richtinggevende adviezen en uitgangspunten voor het opheffen van leerblokkades aan de orde (paragraaf 3).