HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Samenwerken in sociaal en veiligheidsdomein ondanks perspectiefverschil

Door: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Bron: Sociale Stabiliteit Samen slimmer   16-11-2020

"Verschillen tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein blijven bestaan, volgens organisatieadviseur Saskia Tjepkema. Onder andere bij de preventie van radicalisering en polarisatie. Hoe kun je daarin ondanks taal- en perspectiefverschil toch goed samenwerken?

 

Veel vraagstukken beginnen met benoemen wat je níet meer wilt. Neem extremisme en radicalisering: dat willen we voorkomen. Maar hoe ziet de wereld eruit als dit probleem er niet meer zou zijn? Dat is waar je eígenlijk op uit bent. Misschien willen we een vreedzame samenleving. Of een maatschappij waarin iedereen zijn eigen talent kan ontwikkelen. Het werkt om dat concreet te maken: waar wil je naartoe? Wat hierbij volgens Saskia helpt, is vragen of mensen een voorbeeld kunnen geven van een moment waarop hun ideaalbeeld (even) was bereikt. ‘Zo’n mini-verhaal illustreert wat je echt bedoelt en blijft hangen. Als vanzelf komen er bij anderen dan ook verhalen op. Poneer je daarentegen een stelling, dan beland je in een heel ander gesprek.’ Een stelling, zoals “de preventie van radicalisering moet anders!” roept volgens Saskia weerstand op. ‘Als je wilt samenwerken is “stellend praten” niet bevorderlijk.'"

 

In het online artikel 'Samenwerken in sociaal en veiligheidsdomein ondanks perspectiefverschil' van het Ministerie SZW geeft Saskia nog meer praktische tips.