Leren bij 'Buitenlandse Zaken': Onderzoek als interventie

Carlos Estarippa , Saskia Tjepkema (profiel) (2009); Bron: Leren in Organisaties, nummer 11, p. 33-35

Samenvatting

In het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn cursussen, leergangen en opleidingen het hart van het leeraanbod. Men hecht veel waarde aan dergelijke vormen van professionalisering. Tegelijk is het een ministerie waar veel in het werk zelf geleerd wordt. Er is een mobiliteitsbeleid, wat maakt dat mensen elke 3 a 4 jaar op een nieuwe plek beginnen. Met nieuwe collega’s, nieuwe werkzaamheden en in een andere context. Het kan dus niet anders, of mensen zijn ook slim in ‘leren  in het werk’. Omdat de afdeling Organisatie & Ontwikkelingsadvies meer zicht wilde krijgen op de vraag of we deze bron van leren niet ook kunnen en moeten ondersteunen hebben we er onderzoek naar gedaan. In dit artikel doen we verslag.

 

Niet alleen van wat het onderzoek inhoudelijk opleverde. Maar vooral ook hoe we het hebben opgezet, en wat dat in beweging zette bij de teams waarmee we werkten. Onderzoek als interventie.

Download dit artikel Lino_2009-11_estarippa_tjepkema.pdf (75 KB)