HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Ruimte voor talent door job crafting: sterke punten productief inzetten

Door: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema, Theo web copy1 111977117580 Theo Visser, Mara Spruyt 2 111976679121 Mara Spruyt - ; Bron: Opleiding & Ontwikkeling, nummer 2, maart 2012, p. 21-26   10-03-2012

De wens om in het werk aangesproken te worden op sterktes en drijfveren, wordt door steeds meer mensen gedeeld. En voor de wendbaarheid en innovatiekracht van organisaties blijkt het van belang dat medewerkers hun talent en drive in hun werk kwijt kunnen. Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat medewerkers die floreren, die werken met bevlogenheid, een positief effect hebben op de resultaten van een organisatie (Spreitzer & Porath, 2012; Van Rhenen, 2011; Van Woerkom et al., 2011). Het ‘sterke punten’-denken staat mede om deze redenen in de belangstelling.

 

Er zijn steeds meer organisaties die experimenteren met het aanspreken van mensen op hun talent. Dat begint vaak met het opsporen van kwaliteiten en sterktes. Maar de volgende vraag is hoe mensen ondersteund kunnen worden om die talenten in hun werk productief in te zetten. Talenten kennen is de eerste stap, de vertaalslag naar het werk is het – essentiële - vervolg (Dewulf, 2009). Want talenten toepassen leidt tot betere prestaties en ontwikkeling.

 

In dat opzicht is ‘job crafting’, of baanboetseren, een interessant fenomeen. Een term die steeds vaker opduikt. Hoe kan deze invalshoek de sterke punten- benadering van leren en ontwikkelen een stap verder brengen? We verkennen in dit artikel het concept job crafting en de praktische meerwaarde ervan voor HRD-professionals.