Werkboek Samen Slim en Slagvaardig Vernieuwen 111948877337
HomeBoekwinkel › Boek

Samen slim en slagvaardig vernieuwen

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking.

 

Ondanks grote betrokkenheid en inzet van veel verschillende partijen blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten zoals ‘eigen regie’ en ‘maatwerk’ in de praktijk nog vaak lastig te realiseren. Vooral waar beleidsterreinen samenkomen liggen uitdagingen. Denk aan jongeren met meervoudige problematiek, of tijdens overgangen in hun leven, zoals van pleegzorg naar zelfstandig wonen, of van school naar werk. Om jongeren die daardoor in een kwetsbare positie komen toch goed te ondersteunen is samenwerking over beleidsterreinen en instellingen heen nodig om tot vernieuwende, creatieve oplossingen te komen.

 

Om daarbij te ondersteunen maakten we in opdracht van het ministerie van SZW een gratis te downloaden werkboek, met theorie en vooral veel werkvormen.

 

Het werkboek dat gebaseerd is op de pilot (lees deze blog voor meer informatie) is bedoeld voor mensen die een samenwerkingsverband over beleidsdomeinen en over instellingen heen willen opzetten, trekken of er deel van uitmaken. Op het gebied van jeugdhulp, of op andere terreinen. Misschien ben je net begonnen en wil je een vliegende start maken, of ben je al even bezig maar loopt het stroef. In beide gevallen kan het boek helpen om op nieuwe ideeën te komen om de vaart erin te krijgen en te houden.

 

Het is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • Hoofdstuk 1 omschrijft de aanleiding en de context van de pilot
  • Hoofdstuk 2 bevat theorie over vernieuwen in de praktijk en Appreciative Inquiry, met voorbeelden uit diverse settings (ook andere dan jeugdhulp).
  • Hoofdstuk 3 biedt een omschrijving van de aanpak die in de pilots is gebruikt om tot samenwerking en vernieuwing te komen.
  • In hoofdstuk 4 tot en met 6 vind je praktische werkvormen en tools.
  • De kickstartverhalen die aan de pilot voorafgingen zijn opgenomen in de bijlage.