HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Talent in actie: verbinden van competentiemanagement en talentontwikkeling

Door: Luk Dewulf, Niel Van Meeuwen, saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Bron: Opleiding & Ontwikkeling, no. 6, 2010, p. 10 - 15   01-12-2010

Wat doe je als je mensen in organisaties wilt ontwikkelen: tekorten wegwerken of talenten uitbouwen? Competentiemanagement en talentontwikkeling zijn twee paradigma’s, gebaseerd op verschillende vertrekpunten als het gaat om leren. In dit artikel maken we de verbinding.