organisatiejournalistiek 111972115355

Organisatiejournalistiek

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. Sprache wählen
Niederländisch, Englisch, Französisch


Op zoek naar álle verhalen

Voor ons staat organisatiejournalistiek voor een aanpak waarbij we verschillende beelden, die er binnen een organisatie rondom een verandering of vraagstuk zijn, dichterbij elkaar brengen. Dit, omdat het van belang is het héle verhaal te vertellen en de hele werkelijkheid te laten zien. Pas dan ontstaat duurzame verandering.

 

Het is journalistiek, in de zin dat het gaat over vragen stellen, interviewen, onderzoekend te werk gaan en nieuwsgierigheid volgen. De contexten waarin we dat doen zijn dus organisaties. Voor ons gaat organisatiejournalistiek over het vangen en vormen van verhalen. De visie van een directeur over haar afdeling. De richting die een team op wil. Het invulling geven aan nieuw geformuleerde kernwaarden.


Het gaat ons om de verhalen die verandering versterken of teweeg kunnen brengen. Organisatiejournalistiek begeeft zich daarmee op het snijvlak van veranderen en communicatie. Eigenlijk komt wat we doen erop neer dat we individuele verhalen onderzoeken en analyseren, om helder te krijgen wat dit zegt over een collectief organisatieverhaal. We zoeken naar een passende vorm om dit terug te geven, zodat we de verschillende perspectieven van betrokkenen aan elkaar verbinden. Een magazine, een krant, een film, een podcast of een verhalenexpositie; de vorm kan eindeloos variëren. Dat maakt organisatiejournalistiek wat ons betreft ook zo leuk en rijk!

Betrokken bij dit thema

Mara Spruyt
Marijke Boessenkool
Derk van der Pol
Mara Spruyt
Marijke Boessenkool
Derk van der Pol
Mara Spruyt
Marijke Boessenkool
Derk van der Pol
Mara Spruyt
Marijke Boessenkool
Derk van der Pol

Marijke Boessenkool

Sinds 2016 is Marijke verbonden aan Kessels en Smit, als trainer, adviseur en organisatiejournalist. "Drie rollen die ik geweldig vind, juist in de combinatie."

 

"Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in de vraag: ‘hoe werkt het hier’? Met de atlas op schoot fantaseerde ik over hoe het zou zijn om te wonen in een land waar men ‘hola’ zegt of ‘Спокойной ночи!’ voor het slapengaan. Mijn studie in International Development Studies sloot helemaal aan op die interesse. Gaandeweg bleek vooral de interesse in mensen, met hun verhalen, dromen en passies, de rode draad te zijn voor het werk dat ik wilde doen. Dat richt zich vooral op het faciliteren van groepsprocessen, het on-the-job-werken met praktijkvragen en het optekenen van verhalen van mensen met als doel een vraagstuk de boost te geven die nodig is. Dat vraagt om maatwerk bij elke vraag, zowel in onderzoek als in ontwerp.

 

Voor mij is organisatiejournalistiek daarom een werkwijze die past in een groter geheel: een onderzoek of ontwerp waarin we organisatiejournalistiek inzetten, altijd gelinkt aan een concreet vraagstuk. Een verandering of een beweging die een individu, team of organisatie wil maken. Een organisatiejournalistieke interventie, zoals het maken van een veranderverhaal, portretreeks, magazine of podcast, kan dan helpen bij het versnellen, verdiepen of verbreden van zo’n beweging. Voor mij gaat dat over het ‘optillen’ van verhalen. Door een set van individuele verhalen samen te brengen, ontstaat er een helikopter view over wat er eigenlijk leeft en speelt binnen een team of organisatie. Bovendien helpen we als organisatiejournalist niet alleen om dat beeld zichtbaar te krijgen, we brengen het ook verder, tot een gezamenlijke analyse, een verdiept gesprek of het samenbouwen van een nieuwe aanpak. Zo vormen de individuele verhalen de bouwstenen voor een collectief dat groter is dan de som der delen."

 

 

 

Derk van der Pol

Derk werkt sinds 2016 bij Kessels en Smit. “Ik heb een achtergrond in Mediawetenschappen en Interculturele Communicatie. Juist die twee elementen wil ik aan elkaar verbinden en dat doe ik vanuit mijn rol als organisatiejournalist."

"Ik zie het namelijk als mijn missie om door middel van het optekenen van verhalen een brug te bouwen tussen afdelingen, culturen en vooral mensen binnen organisaties. Daarom duik ik als organisatiejournalist de wereld van organisaties in om op zoek te gaan naar verhalen rondom vraagstukken en veranderingen die spelen. Zo verbind ik individuele verhalen (microperspectieven) aan het collectieve verhaal (macroperspectief). Deze aanpak zorgt ervoor dat de verschillende beelden, verhalen en perspectieven, die er binnen een organisatie rondom een verandering of vraagstuk zijn, dichter bij elkaar worden gebracht. Zodat we elkaar beter begrijpen. Daarbij moet er ruimte zijn voor het héle verhaal en de werkelijkheid, zoals ie is.”

 

Dit thema komt vaak terug bij vragen rond
innovatie & verandering

Hier lees je meer over wat we op dat gebied doen