Mara Spruyt

Media

Veel indrukken maken het beeld compleet

Wat me fascineert als organisatie-antropoloog is de wijze waarop medewerkers erin slagen om samen het werk, een organisatie vorm te geven. Om een organisatie te leren kennen gebruik ik al mijn zintuigen. Wat zegt een gebouw mij? Hoe kleedt men zich? Hoe voelt het hier? Welke taal spreekt men? Al die indrukken maken mijn beeld compleet; ik wil dingen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Mijn natuurlijke aanleg is om voortdurend de wisselwerking tussen mensen en hun omgeving te beschouwen. Ik zie de dingen graag in de context van het grotere geheel.

 

Vanuit een onbevangen verwondering kijk ik naar gedrag, interactie en bevraag ik de overtuigingen, belevingen en belangen die daarin een rol spelen. Van daaruit maak ik verbinding met het werk dat mensen te doen staat. Want juist de balans tussen het ideaal en de werkelijke praktijk vind ik boeiend!

Onderzoek als interventie

Mijn hart ligt bij het doen van onderzoek: inzichten verwerven, onderzoekend kijken en mijn oordeel uitstellen. Bij voorkeur op een onconventionele, aantrekkelijke manier. Bijvoorbeeld door bevindingen te ‘presenteren’ in de vorm van een vraagge-sprek, waarbij ik als onderzoeker word geïnterviewd en de betrokkenen eromheen zitten. Als onderzoeker en adviseur wil ik niet alleen registreren, maar ook beïnvloe-den. Onderzoek beschouw ik dan ook als interventie. Door als onderzoeker een vraag te stellen of terug te koppelen wat je ziet, help je impliciete kennis te ontsluiten die behulpzaam is bij de verdere groei van een persoon, team of organisatie.

 

Ervaringskennis benutten

Die impliciet aanwezige ervaringskennis expliciet maken en manieren vinden om deze op een begrijpelijke manier vast te leggen in woorden of beelden vind ik een uitdaging. Dat krijgt altijd vorm in interactie met anderen: ik geloof dat alleen dan kennis en beelden werkelijk worden gedeeld en eigen gemaakt. En dat is de voorwaarde voor duurzame groei en ontwikkeling!

contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Mara Spruyt