Podcast Journalism for Change 2 111928321212

AI Practitioner Journal over Generative Journalism


Het nieuwste nummer van Appreciative Inquiry Practitioner Journal staat geheel in het teken van Generative Journalism. Wat ís het? Hoe kan het bijdragen aan verandering? En hoe werken verhalen als vliegwiel?

 

Marijke Boessenkool, Derk van der Pol en Mara Spruyt, adviseurs en organisatiejournalisten bij Kessels & Smit, gingen in gesprek met verschillende vakgenoten die op één of andere manier de rol van ‘generative journalist’ vervullen. De serie interviews was een onderzoeksreis: Marijke, Derk en Mara volgden hun eigen nieuwsgierigheid over hoe je met verhalen en journalistiek kunt bijdragen aan verandering. Samen met ervaren AI professional Peter Pula, die de term 'generative journalism' bedacht, brachten ze hun inzichten samen in vijf podcastafleveringen.

 

Daarin staan ze onder andere stil bij het belang van aanwezig zijn ('being present') wanneer je interviewt en met verhalen werkt. Ook komt aan de orde hoe je op een betekenisvolle manier met verleden, heden en toekomst omgaat. En hoe je verhalen goed kan ‘vangen’: hoe kom je bij de essentie? Tussendoor reflecteren ze telkens ze op wat de inzichten uit de gesprekken voor hun eigen werkpraktijk betekenen. Hoe kan generative journalism verandering teweegbrengen? Zowel een kleine verandering, in jezelf of in iemand anders, maar ook grotere, meer maatschappelijke veranderingen? Wat vraagt dat van jou, als coach, procesbegeleider of facilitator in de rol van journalist?

 

Van iedere podcastaflevering maakten ze een artikel met daarin doorverwijzingen naar andere vakgenoten die zich met verhalen en verandering bezig houden.