Vernieuwen via
creativiteit en
nieuwsgierigheid

Innovatie & verandering


Hoe creëer ik een doorbraak op vastzittende vraagstukken?

Onze kleine innovatie is gelukt, hoe schalen we nu op naar de hele organisatie? 
Hoe ontwikkelen we een sterk veranderverhaal met iedereen?

Hoe komen we van ‘denken’ en ‘praten’ naar ‘doen’?

Waar zit de energie voor vernieuwing en hoe boor ik die aan?

 

Verandering vraagt ruimte. Ruimte voor denken in mogelijkheden. Ruimte voor gesprekken die ertoe doen. Wat vinden we belangrijk? Waar dromen we van? Waar liggen we van wakker? Maar ook ruimte voor experimenteren en anders doen. Hoe maak je de beweging die je wilt?

 

Vanuit het hier en nu 
Soms wil je verandering in de zin van een volgende stap. Van 1.0 naar 2.0 of verder. Andere keren is een radicale ommezwaai nodig. Een doorbraak. In beide gevallen geldt: je kunt niet vertrekken van waar je niet bent. Alle vernieuwing start bij een gezamenlijke pas op de plaats. Waar staan we nu? Wat werkt en wat niet meer? Om vervolgens te kijken: waar willen we naartoe? Hoe ziet dat eruit? En wat maakt dat belangrijk voor ons? Hoe concreter die beelden, hoe beter. Dan ontstaat creatieve spanning. Een positieve urgentie. Hierbij betrekken we als het even kan ook jouw klanten en andere externe partijen. Want als je in beweging komt, beweegt het hele systeem mee. En dan helpt het als je in hetzelfde (verander)verhaal zit.

 

Op onderzoek uit

De toekomst laat zich zelden planmatig benaderen. Je kunt er wel zoekend naar toe bewegen. Door te begrijpen waar het stagneert, te kijken waar het al (wel) werkt, letterlijk met elkaar onderzoek te doen met interviews en vragenlijsten, de kunst af te kijken bij anderen of nieuwe aanpakken uit te proberen en te kijken hoe die werken…. Stap voor stap bouw je met elkaar de nieuwe praktijk. We ontwerpen en begeleiden dit soort processen graag op maat. De juiste vormen en vragen maken energie vrij om stappen te zetten.

 

Omgaan met onzekerheid
Verandering heeft een onzekere component. Mensen gaan van het oude en bekende naar een toekomst die ze niet kennen, maar nog moeten invullen. Dat vraagt vertrouwen. Daarom besteden we aandacht aan het versterken van de onderlinge verbinding. Door samen beelden en verhalen te delen en snel concrete eerste stappen te zetten. Dat geeft houvast. En lucht: als mensen zelf mogen nadenken over een alternatief voor het heden, en er bovendien ruimte is voor het benoemen van drempels en beren, komt initiatief los en gaat creativiteit stromen. 

 

De verandering die blijft werken 

Langs de weg van aansluiten bij spontane bewegingen en het ‘besmettelijk maken’ helpt Kessels & Smit je bij transitie: van de vernieuwing die je vanuit je eigen visie initieert tot verbeterideeën die uit je team opkomen en processen die organisatie-breed worden ingezet. Niet als eenmalige verandering, maar als begin van iets groters. 

Lees de cases