organisatiejournalistiek 111972115355

Organisatiejournalistiek


Op zoek naar álle verhalen

Voor ons staat organisatiejournalistiek voor een aanpak waarbij we verschillende beelden, die er binnen een organisatie rondom een verandering of vraagstuk zijn, dichterbij elkaar brengen. Dit, omdat het van belang is het héle verhaal te vertellen en de hele werkelijkheid te laten zien. Pas dan ontstaat duurzame verandering.

 

Het is journalistiek, in de zin dat het gaat over vragen stellen, interviewen, onderzoekend te werk gaan en nieuwsgierigheid volgen. De contexten waarin we dat doen zijn dus organisaties. Voor ons gaat organisatiejournalistiek over het vangen en vormen van verhalen. De visie van een directeur over haar afdeling. De richting die een team op wil. Het invulling geven aan nieuw geformuleerde kernwaarden.


Het gaat ons om de verhalen die verandering versterken of teweeg kunnen brengen. Organisatiejournalistiek begeeft zich daarmee op het snijvlak van veranderen en communicatie. Eigenlijk komt wat we doen erop neer dat we individuele verhalen onderzoeken en analyseren, om helder te krijgen wat dit zegt over een collectief organisatieverhaal. We zoeken naar een passende vorm om dit terug te geven, zodat we de verschillende perspectieven van betrokkenen aan elkaar verbinden. Een magazine, een krant, een film, een podcast of een verhalenexpositie; de vorm kan eindeloos variëren. Dat maakt organisatiejournalistiek wat ons betreft ook zo leuk en rijk!

Produkten

Magazine

Het maken van een magazine is een krachtige interventie om een leerproces of verandering te ondersteunen.

 

Bij wat voor soort vragen?

 • Hoe kunnen we inzichten en resultaten van een onderzoek of leerproces bundelen en zichtbaar maken?
 • Hoe kunnen we de impact van een event of bijeenkomst vergroten?
 • Hoe zorgen we voor verbinding in een team of organisatie op een bepaald onderwerp of thema?

 

Wat is de werking?

Waardering voor mensen en hun werk doordat hun bijdrage, perspectief of resultaat wordt verteld.

 

Verbinding in een team of organisatie doordat een magazine verschillende perspectieven, verhalen en ervaringen zichtbaar maakt. Een magazine brengt op een aantrekkelijke manier inhoud in woord en beeld. Het draagt bij aan meerstemmigheid: iedereen voelt zich gehoord.

 

Verbinding met strategische doelen of een verandering of beweging doordat in het magazine ruimte is voor zowel het ‘grotere verhaal’ als de ‘kleine verhalen’.

 

Het maakproces van een magazine is vaak een interventie op zich Doordat mensen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren (ofwel in de vorm van geïnterviewde of als auteur) gaat het onderwerp meer leven. Mensen voelen zich betrokken bij een onderwerp, verandering, thema….

 

Een magazine is een eindproduct én startproduct. Het kan een uitnodiging zijn om te reflecteren (alleen of met collega’s). En het werkt als gesprekstarter om met een groep te bespreken: Wat valt op? Wat verrast je? Waar wil je op verdiepen..?

 

Voorbeelden

Make a Difference Magazine.

 

Wat kost het?

Het maken van een magazine kan al vanaf €5000,-. De prijs varieert en hangt af van de precieze content en wie betrokken is bij het maken van content. 

Poëzie 

Poëzie doet iets magisch. Een gedicht heeft het vermogen om binnen te komen, in één keer de essentie te raken. Een gedicht kan ook uitnodigen tot langzamer en weidser denken. Het activeert een andere manier van denken. Essentieel in de complexe vraagstukken die we vandaag de dag kennen, vol met onzekerheden.

 

Bij wat voor soort vragen?

Bij groepen/teams als een manier om de essentie van een bijeenkomst te vangen, om ons in ons proces te doen helpen of om onze missie/visie/veranderrichting onder woorden te brengen:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vertragen en reflecteren?
 • Hoe kunnen we een bijeenkomst op een inspirerende en originele manier starten of afsluiten?
 • Hoe kunnen we als team of organisatie verwoorden waar het ons echt om is te doen?
 • Hoe vangen we de essentie van onze teamdag/organisatievraagstuk?
 • Bij individuen, om woorden te geven aan een persoonlijk (ontwikkel)vraagstuk of om iets unieks en op maat cadeau te geven aan een collega:
 • Hoe kan ik de essentie van mijn persoonlijke ontwikkeling vangen?
 • Hoe kan ik mijn medewerker iets unieks en speciaals (terug)geven, iets wat van hart tot hart spreekt en de kern raakt?

 

Wat is de werking?

Het lezen van poëzie, zo blijkt uit onderzoek, heeft een meetbaar en positief resultaat op denk- en besluitvormingsprocessen. Lees bijvoorbeeld hier een blog van Management Team over hoe poëzie kan bijdragen aan krachtig leiderschap. En dit artikel in Harvard Business review zet uiteen dat poezie helpt bij complexiteit, iets waar veel leidinggevenden (en mensen) mee te maken hebben. Maar ook empathie en creativiteit worden aangesproken door het lezen en schrijven van gedichten. Poëzie kan raken aan een essentie of woorden geven aan een besef of verlangen dat op een diepere laag speelt. Daarmee kan een gedicht het verschil maken voor een individu maar kan het ook een verbindende werking hebben door het te gebruiken in een team of groep. Als gespreksstarter of afsluiting van een bijeenkomst.

 

Voorbeelden & Inspiratie

 

Gedicht door Mara Spruyt ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Kessels & Smit.

 

De boom wortelt diep

Leerden we

We persten haar wortels uit

Tot verhalen (sappig)

 

Takken die naar later reiken

Hoe het begon 

is niet hoe het verder ging

Zo gaat dat

 

Het boek wat er ligt

is niet wat we bedachten

en werd wat het moest zijn

Ook de stemmen die we 

vaarwel zeiden

zingen een lied

 

We komen van ver, en wat van ver komt

blijft dichtbij

Wat over jou gaat

gaat over mij

Ik ben nog meer jou worden

 

Van alles gaat voorbij 

van dat alles blijft

Een afdruk bestaan

Van iedere traan, ieder afscheid

van de confetti, de bloemen en ieder begin

leren wij verder gaan

 

 

Wat kost het?

Een maken van een persoonlijk gedicht op maat kost €500,-

Podcast

 

Bij wat voor soort vragen?

Hoe zorg je ervoor dat je elkaar ontmoet, kennis deelt, en perspectieven uitwisselt? En dat je dat ook op jouw moment doet. Zeker nu de ontmoetingen bij de koffieautomaat ontbreken. Wij zetten daarom podcasts in als middel bij vragen van klanten. We zetten podcasts in bij vragen die gaan over het verder brengen van een thema, strategie, transitie of onderzoek. We zetten ze in om te bouwen aan een community.

 

Wat is de werking?

Een podcast, omdat je daarmee:

 • Verbinding maakt waar je niet verbonden bent. Los van tijd en plaats ben je toch in contact met jouw collega’s of mede-ondernemers. Je leert ze beter kennen en hoort wat ze bezighoudt. Juist als er even geen koffieautomaat en bedrijfskantine beschikbaar is.
 • Een aantrekkelijke, creatieve manier biedt om kennis te delen en te ontwikkelen. Via podcasts maak je kennis op een snelle, makkelijke manier beschikbaar voor iedereen. Zo deel je niet alleen wat er op diverse plekken gebeurt, maar kun je die kennis ook samen verder brengen.
 • De persoonlijke kant van organisatieontwikkeling naar voren brengt. Wij verbinden persoonlijke verhalen aan de strategische beweging van de organisatie. We gaan op zoek naar initiatieven en perspectieven en verbinden die aan de koers die jullie varen.

 

Voorbeelden van producten

We maken diverse producten:

 • Storycasts: om bijzondere verhalen in jouw organisatie te delen.
 • Talkcasts: om thema’s en onderzoeken uit te diepen en verder te brengen.
 • Favoriete muziekshows om het Top2000 gevoel in jouw team/organisatie te creëren.

 

Wat kost het?

We realiseren podcasts al vanaf €1.500,-.

 

Meer informatie vind je op de aparte pagina over podcasts.

Verhalen / portretten

 

Bij wat voor soort vragen?

 • Hoe kan ik als leider mijn visie goed voor het voetlicht brengen?
 • Ik sta op een kantelpunt als professional of leidinggevende en wil hier taal aangeven
 • Hoe kan  ik als  bestuurder of leidinggevende tot een krachtig veranderverhaal komen om mensen mee te nemen in een verandering?
 • Ik wil erachter komen wat mijn drijfveren of waarden zijn en dit ook kunnen delen met collega’s en anderen.
 • Ik wil verbinding in mijn team. En ook: hoe zorgen we dat we online en op afstand elkaar leren kennen, persoonlijk en met aandacht voor mensen kant?

 

Hoe kan ik als leider mijn visie goed voor het voetlicht brengen?

We interviewen regelmatig directeuren, managers en leidinggevenden over hun stip op de horizon of toekomstperspectief. Wat voor directeur wil ik zijn? Hoe zie ik de toekomst van ons team? Deze persoonlijke interviews werken we uit in mooi opgemaakt document dat aan collega’s kan worden rondgestuurd of gegeven. Het is vaak materiaal dat als springplank kan dienen om hún persoonlijke verhaal te vertellen.

 

Ik sta op een kantelpunt als professional of leidinggevende en wil hier taal aangeven

In één of meerdere interviews blikken we terug en vooruit. Het gesprek en de uitwerking daarvan in woord en beeld helpt om taal te geven aan een weg die je hebt afgelegd en kan tevens dienen als voorbereiding voor een nieuwe stap.

Hoe kan  ik als  bestuurder of leidinggevende tot een krachtig veranderverhaal komen om mensen mee te nemen in een verandering?

Een krachtig verander- of organisatieverhaal is vaak een persoonlijk verhaal. Door bestuurders en leidinggevenden te interviewen over hun persoonlijke visie op of belang bij een verandering, ontstaat een veranderverhaal met een persoonlijke noot. Het blijkt vaak een krachtige manier om draagvlak te vinden rondom de verandering en ook om met elkaar in gesprek te gaan over wat die verandering voor een ieder betekent.

 

Ik wil erachter komen wat mijn drijfveren of waarden zijn en dit ook kunnen delen met collega’s en anderen.

In een interview staan we stil bij talenten, drijfveren en waarden en verdiepen hierop: wat betekent dit voor hoe jij werkt in de praktijk? Dit verhaal helpt om anderen duidelijk te maken wat ze van jou kunnen verwachten, als collega, directeur of opdrachtgever.

 

Ik wil verbinding in mijn team. En ook: hoe zorgen we dat we online en op afstand elkaar leren kennen, persoonlijk en met aandacht voor mensen kant?

In deze online tijd zijn mensen meer dan ooit op zoek naar verbinding onderling. Persoonlijke verhalen en portretten kunnen hieraan bijdragen. Uitgebreid de tijd nemen voor een online gesprek en dit uit te werken in persoonlijk portret is al een interventie van aandacht en verbinding voor het individu in zichzelf. Dit vervolgens op een aantrekkelijke manier in woord en beeld gieten, en een ontwerp bouwen om dit op afstand in verbinding te brengen, is een krachtige interventie om als team, op afstand, toch dichterbij te komen.

 


Wat is de werking?

Een verhaal of portret maakt in korte tijd ruimte voor een persoonlijke reflectie: wie ben je, wat vind je belangrijk..? Door persoonlijke verhalen en portretten te delen onder collega’s leer je elkaar (op een andere manier) kennen. Daarmee zorgt het ook voor onderlinge verbinding. Bovendien is het een manier om aandacht te hebben voor mensen, voor hun kwaliteiten en interesses. Dat is belangrijk om deze te kunnen verbinden aan resultaten of doelen die centraal staan. Verhalen zijn een krachtige manier om verandering een impuls te geven. Door het persoonlijk te maken ontstaat er verbinding. Tússen mensen en tussen mensen en resultaten of ambities.

 

 

Voorbeelden

 

 • Visieverhaal expliciteren
  Portretten van bestuurders over hun stip op de horizon
  Wat is de strategische beweging die je wilt maken met je organisatie? Waar sta je als bestuurder persoonlijk voor? Als bestuurder of leidinggevende is het belangrijk om jouw visie op een verandering die je wilt maken onder woorden te brengen. In de praktijk ontbreekt echter vaak de tijd om hierop te reflecteren, laat staan dit te expliciteren in een helder verhaal. Als organisatiejournalist helpen we bestuurders en leidinggevenden taal te geven aan hun stip op de horizon. Bovendien helpen we het verhaal om te zetten in een passende vorm.

  “Alleen het verhaal doen was al heel fijn. Ook de weerslag is goed gelukt. Vooral bijzonder vond ik het teruglezen ervan en wat dit met mij deed. Ik besefte dat ik accenten had gelegd in het verhaal waardoor ik ging nadenken over mijn leiderschap en waar ik echt voor sta”. Een directeur van het ministerie van V&J   

 

 • Een persoonlijk kantelpunt als leidinggevende
  Persoonlijk missie statement
  Het is tijd om de volgende stap te maken. Je hebt als directeur of leidinggevende een tijd gebouwd aan je team en aan de organisatie en voelt nu de nieuwsgierigheid en energie voor iets anders. Het maken van een persoonlijk verhaal en missie statement kan helpen om woorden te geven aan hetgeen je hebt nagelaten: waar ben je trots op, wat heeft voor jou persoonlijk iets in gang gezet in deze periode? Tegelijk helpt het om taal te vinden voor datgene waar jouw energie naar uitgaat. Waar is het je om te doen, waar wil je in een volgende stap meer van maken?

 

 

Wat kost het?

De kosten voor een persoonlijk portret varieren tussen de €750 – en €1000.

Voor een reeks portretten of verhalen maken we een prijs op maat.

Jubileumboek

 

Bij wat voor soort vragen?

 • Wie ben je als organisatie? En waarom doe je wat je doet?
 • Op wiens schouders sta je en wat zijn nou onderliggende principes van waaruit je georganiseerd bent en vanwaar uit je werkt.
 • En vanuit daar redenerend: waar beweeg je naartoe?

Dit alles vang je in een jubileumboek.

 

Wat is de werking?

Alles begint bij onderzoeken, reflecteren, interviewen en betekenis geven aan de bovenstaande vragen. De vraag: stel we zijn een jubileumboek en we zouden ons verhaal in een aantal hoofdstukken vertellen, welke verhalen mogen niet ontbreken? Door het maken van een jubileumboek kom je tot antwoorden op deze vragen én geef je richting aan de toekomst van je organisatie. In het proces hiervan verbind je verleden, heden en toekomst aan elkaar. Daarnaast geef je een persoonlijk visitekaartje aan toekomstige collega’s, klanten en andere stakeholders.

 

Voorbeelden

Voor Kessels & Smit, The Learning Company, maakten we een jubileumboek in het kader van het 40 jarig bestaan. We wilden ons gezelschap beter begrijpen door verhalen uit het verleden te koppelen aan het hier en nu. Vanuit daar redeneerden we wat dit zegt over de toekomst van ons gezelschap. Het maken bracht ons steeds terug op de vraag wie zijn we en waarom doen we wat we doen? Het nodigde ons uit tot een collectieve reflectie en gaf richting voor de volgende 40 jaar van K&S.

Nieuwsgierig naar het jubileumboek?

 

Wat kost het?

De investering voor het maken van een jubileumboek start vanaf een bedrag van €15.000,-. De prijs varieert en hangt af van de precieze content en wie betrokken is bij het maken van dit product. 

Betrokken bij dit thema

Mara Spruyt
Marijke Boessenkool
Derk van der Pol
Hanneke Queens

Marijke Boessenkool

Sinds 2016 is Marijke verbonden aan Kessels en Smit, als trainer, adviseur en organisatiejournalist. "Drie rollen die ik geweldig vind, juist in de combinatie."

 

"Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in de vraag: ‘hoe werkt het hier’? Met de atlas op schoot fantaseerde ik over hoe het zou zijn om te wonen in een land waar men ‘hola’ zegt of ‘Спокойной ночи!’ voor het slapengaan. Mijn studie in International Development Studies sloot helemaal aan op die interesse. Gaandeweg bleek vooral de interesse in mensen, met hun verhalen, dromen en passies, de rode draad te zijn voor het werk dat ik wilde doen. Dat richt zich vooral op het faciliteren van groepsprocessen, het on-the-job-werken met praktijkvragen en het optekenen van verhalen van mensen met als doel een vraagstuk de boost te geven die nodig is. Dat vraagt om maatwerk bij elke vraag, zowel in onderzoek als in ontwerp.

 

Voor mij is organisatiejournalistiek daarom een werkwijze die past in een groter geheel: een onderzoek of ontwerp waarin we organisatiejournalistiek inzetten, altijd gelinkt aan een concreet vraagstuk. Een verandering of een beweging die een individu, team of organisatie wil maken. Een organisatiejournalistieke interventie, zoals het maken van een veranderverhaal, portretreeks, magazine of podcast, kan dan helpen bij het versnellen, verdiepen of verbreden van zo’n beweging. Voor mij gaat dat over het ‘optillen’ van verhalen. Door een set van individuele verhalen samen te brengen, ontstaat er een helikopter view over wat er eigenlijk leeft en speelt binnen een team of organisatie. Bovendien helpen we als organisatiejournalist niet alleen om dat beeld zichtbaar te krijgen, we brengen het ook verder, tot een gezamenlijke analyse, een verdiept gesprek of het samenbouwen van een nieuwe aanpak. Zo vormen de individuele verhalen de bouwstenen voor een collectief dat groter is dan de som der delen."

 

 

 

Derk van der Pol

Derk werkt sinds 2016 bij Kessels en Smit. “Ik heb een achtergrond in Mediawetenschappen en Interculturele Communicatie. Juist die twee elementen wil ik aan elkaar verbinden en dat doe ik vanuit mijn rol als organisatiejournalist."

"Ik zie het namelijk als mijn missie om door middel van het optekenen van verhalen een brug te bouwen tussen afdelingen, culturen en vooral mensen binnen organisaties. Daarom duik ik als organisatiejournalist de wereld van organisaties in om op zoek te gaan naar verhalen rondom vraagstukken en veranderingen die spelen. Zo verbind ik individuele verhalen (microperspectieven) aan het collectieve verhaal (macroperspectief). Deze aanpak zorgt ervoor dat de verschillende beelden, verhalen en perspectieven, die er binnen een organisatie rondom een verandering of vraagstuk zijn, dichter bij elkaar worden gebracht. Zodat we elkaar beter begrijpen. Daarbij moet er ruimte zijn voor het héle verhaal en de werkelijkheid, zoals ie is.”

 

Mara Spruyt

Mara werkt als adviseur, onderzoeker en organisatiejournalist. Mara studeerde communicatiewetenschap en organisatie antropologie. In de rol van organisatie journalist gaat ze regelmatig op pad om voor klanten een verandering of organisatieontwikkeling te ondersteunen. 

Dat doet ze door verhalen op te sporen en te vertellen gericht op het potentieel van mensen en systemen. Verhalen zijn een krachtige manier om een boodschap over te brengen maar ook om iets te veranderen “The world can be changed by the stories we tell. So let’s tell different stories” is een favoriete quote van Mara. Zelf zegt zij over dit onderwerp: “Ik ben gefascineerd door de verhalen van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat drijft ze? Een belangrijk uitgangspunt in haar werk is de kracht van persoonlijke verhalen, en deze verbinden aan wat er speelt in een team of organisatie.

Gerelateerde blogs

Dit thema komt vaak terug bij vragen rond
innovatie & verandering

Hier lees je meer over wat we op dat gebied doen