Tot nu toe spraken we over hoe de leiders in de praktijk het verschil maken in hun organisatie, de worstelingen die erbij komen kijken en volgens welk kompas zij te werk gaan. In de rijke gesprekken deelden zij vele waardevolle tips en adviezen om als toekomstbewuste leider het verschil te kunnen maken. Deze tips en adviezen delen we met jou in deze aflevering.

 

Vanuit het initiatief ‘Leiders van de Toekomst’ voeren we gesprekken met inspirerende leiders, die binnen hun organisatie een stem geven aan duurzaamheid en/of maatschappelijke oriëntatie. We onderzochten momenten van de waarheid van deze ‘toekomstbewuste’ leiders. Onze hypothese is namelijk dat de kritische momenten om verschil te maken voor hen, op sommige punten anders zijn of iets anders vragen dan voor ‘doorsnee' leiders.

 


In deze aflevering komen de volgende toekomstbewuste leiders voorbij:

 • Functionarissen met een kloppend hart, vol in de uitvoering en met een toekomstgerichte drijfveer, als het aan Adrie Huissoon, Ministerie van I&W, ligt is dit van essentieel belang.
 • Marike Bonhof spreekt over het hart en het lijf die je goed moet leren kennen, wil je een impactvolle leider zijn. Marike spreekt vanuit de hoedanigheid als bestuurder bij Vitens.
 • De balans tussen kritisch genoeg zijn en niet te kritisch zijn is iets waar Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging uit ervaring over spreekt.
 • Als toekomstbewuste leider bij BAM  heeft Emma Lucassen geleerd haar stem te gebruiken. Ze geeft andere leiders graag mee dat zij van zich mogen laten horen!
 • Beleidsmedewerker groene zorg alliantie, Lianne Wellens, moedigt aan om niet verlegen te zijn, maar juist brutaal. En een sterk intuïtief kompas is essentieel.
 • Waarom moeilijk doen als het samen kan? Voor Femke en Rowan geldt dit zeker. Samen staan ze sterk in de veranderingen die zij binnen de UvA in gang zetten.
 • De energie die in mensen zit is een drijvende factor achter verandering, Ilyes Machkor legt uit hoe hij als adviseur duurzaamheid bij het Dijklander ziekenhuis op een duurzame manier met deze menselijke energie omgaat.
 • Muriel Arts is oprichter/founder van impacting today. Zij geeft een brede inkijk in wat verantwoord leiderschap betekent en welke eigenschappen hiervoor nodig zijn.
 • Sta je als toekomstbewuste leider nu op de voorgrond of toch iets meer op de achtergrond? Manager klimaatakkoord van de Gemeente Rotterdam, Sander van Beurden maakt onderscheid tussen twee typen toekomstbewuste leiders.
 • Rinze Anne van der Sluis is werkzaam bij Biobrass. Hij deelt zijn tip: werk met persoonlijke motivatie en transparante verhalen.
 • Tot slot staan we stil bij Wouter Slob. Hij is Secretaris directeur bij waterschap zuiderzeeland. Volgens hem liggen alle antwoorden op onze vragen en uitdagingen in de samenleving: hoe gaan we die kennis benutten?

 

Podcasts in serie Leiders van de Toekomst