Jeroen Hellings

Media

Interactie aanzwengelen vanuit het K&S LAB

Van jongs af aan heb ik een fascinatie voor ontwikkeling en vakmanschap. Vroeger vertaalde dat zich in vragen als: hoe leer je dat ene nummer op je gitaar? Of, hoe bereid je die perfecte cappuccino? Door het volgen van studies in Human Resource Management en Educational Sciences ontwikkelde deze interesse zich in een veel bredere blik dan puur het kijken naar vaardigheden. Ik ben me gaan bezighouden met thema’s als verandering, innovatie en het organiseren en faciliteren van leren in organisaties.

 

Als adviseur werk ik vanuit het K&S LAB. Dit is een plek van waaruit ik mijn gedachten over verandering, innovatie en leren kan toepassen en ontwikkelen. Als initiatiefnemer van het K&S LAB kijk ik door een onderzoekende bril naar zowel klant- als interne vraagstukken. Ik creëer ruimte om te experimenteren in mijn werk en houd me bewust bezig met maken. Dit doe ik omdat ik ervan overtuigd ben dat ik interactie rondom leer- en verandervraagstukken kan aanzwengelen door de opbrengst van ons werk tastbaar en zichtbaar te maken. Hierin kies ik geen vaste vorm, maar kijk ik wat het beste past bij de vraag en de mensen die ermee bezig zijn.

 

Dingen die je mij zult zien maken:

 

Experimentenkaarten
Visuals en infographics
Blogs
Podcasts
(Online) experimenten 'wall'
Tijdlijnen

 

In mijn werk probeer ik dus beweging te creëren door als adviseur niet enkel aan de zijlijn te staan, maar soms ook de rol van verbinder op me te nemen. Als mensen iets over een bepaald thema willen leren is interactie over dit onderwerp vaak de eerste stap. Door met elkaar te praten over wat al werkt en actief ideeën uit te wisselen komen de initiatieven en ‘uitprobeersels’ vanzelf op gang. Het is dan de kunst om af en toe stil te staan bij wat er allemaal geprobeerd is. Momenten van reflectie tijdens zo’n zoektocht bieden vaak waardevolle handvatten om weer verder te ontwikkelen. Zo zul je zien dat je stapje voor stapje verandert, innoveert en leert. Niet volgens een strak plan, maar toch op een hele bewuste, aandachtige en impactvolle manier.

 

Ik geloof dus dat veranderingen en innovaties tot stand komen door continue te kijken naar wat al binnen een organisatie aanwezig is en deze krachten op een experimenterende wijze uit te bouwen. Hierbij besteed ik veel aandacht aan de sociale kant van verandering en leren. Dit is immers een proces waar verschillende mensen met elkaar mee bezig zijn. In een proces samen versnellen (experimenteren) en op de juiste momenten stilstaan (reflecteren) maakt dat er iets groeit dat je je in beginsel niet had kunnen voorstellen.

News and blogs

Let's meet

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail