HomeInspiratie en verdieping › Podcast

In deze aflevering hoor je hoe een aantal leiders van de toekomst het verschil maken in de praktijk. We onderzoeken welke factoren van belang zijn om impact te kunnen maken.


Vanuit het initiatief ‘Leiders van de Toekomst’ voeren we gesprekken met inspirerende leiders, die binnen hun organisatie een stem geven aan duurzaamheid en/of maatschappelijke oriëntatie. We onderzochten momenten van de waarheid van deze ‘toekomstbewuste’ leiders. Onze hypothese is namelijk dat de kritische momenten om verschil te maken voor hen, op sommige punten anders zijn of iets anders vragen dan voor ‘doorsnee' leiders.

 


 • Eva van Enk vertelt over hoe je verbinding krijgt tussen klimaatbeleid en de inwoners van de stad waar je het voor doet;
 • Sander van Beurden die als manager klimaatakkoord Rotterdam het verschil maakte door vooral focus te houden op de taak;
 • Femke Kamp en Rowan Boeters die een grote missie hebben: het verduurzamen van het vastgoed dat de UvA beheert, en vertellen hoe je het bestuur nou echt prikkelt;
 • Emma Lucassen vertelt hoe ze klimaatadaptatie op haar wijze op de agenda zette binnen BAM;
 • Ilyes Machkor vertelt welke stappen tot verduurzaming er binnen het Dijklander ziekenhuis al worden gezet en hoe hij hieraan bijdraagt;
 • Imke van Gaal werkt vanuit haar rol als adviseur duurzaamheid aan het leggen van verbindingen die voor alle partijen tot nieuwe uitkomsten en ideeën leiden;
 • Marjon van Gelderen is creatief leider bij de nationale politie en creëert impactvolle leermomenten voor agenten;
 • Coen Mol en Jan-Martien Touw zijn actief bij zorgorganisatie Saffier: hoe zorgen zij er vanuit hun rol voor dat Saffier mee gaat in toekomstbewust handelen?
 • Marike Bonhof maakte in het kader van ‘iedere druppel duurzaam’ bij Vitens mobiliteit een belangrijk agendapunt;
 • Een schuldenaanpak waarmee je op grote schaal impact maakt, dit is iets waar Wieke van de Haterd van Gemeente Rotterdam aan bouwt.
 • Rinze Anne van der Sluis vertelt hoe zij vanuit Bio Brass het voor elkaar krijgen dat het over laten vliegen van producten uit andere landen overbodig is en wat dat oplevert.
 • Veranderingen in organisaties en systemen vragen om een lange adem. Daar weet Muriel Arts, oprichter van Impacting Today, wel raad mee.
 • Secretaris directeur waterschap Zuiderzeeland, Wouter Slob, deelt over het belang van netwerken: hoe kun je op verschillende plekken je invloed nemen om beleid te veranderen?