Litty van der Wal

Media

Werken met hart en ziel

Wat mij interesseert is waar mensen en teams ècht in hun element zijn. Ik ben steeds weer onder de indruk van de impact die dit heeft voor organisaties als natuurlijke bron van werkplezier, weerbaarheid en commitment. Om maar een paar effecten te noemen. Bovendien leveren mensen en teams die in hun element zijn waardevolle bijdragen voor een organisatie. Ik werk met hart en ziel om de ander daar ook te brengen.

Vanuit dit enthousiasme begeleid ik graag ontwikkelvragen die gaan over samenwerking en communicatie, authentiek leiderschap, talent en intervisie. In de afgelopen 13 jaar heb ik vooral binnen de publieke sector veel afdelingen, teams en individuen hierin mogen faciliteren. 

 

Wat het werk interessant en leuk maakt is dat geen enkele situatie hetzelfde is. Een opdracht begint dan ook altijd met goed afstemmen om de kern van de vraag helder te krijgen. Hierbij kan ik mijn voelsprieten voor wat in de ‘onderstroom’ beweegt goed gebruiken. Wat maakt dat het nu is zoals het is? Hoe verhoudt eenieder zich tot de huidige situatie? En wat is de gewenste toekomst? Ik ben nieuwsgierig naar waar ‘het van nature stroomt’ en naar het beschikbaar potentieel.

Met een heldere vraagstelling als startpunt werken we vervolgens aan een ‘ontwikkelruimte’ waarin vertrouwen en eigenaarschap centraal staan. Het doel is om alle deelnemers direct eigenaar te maken van het ontwikkeltraject. Wat is nodig om het leerproces met elkaar in vertrouwen aan te kunnen gaan? Waar komt het persoonlijk belang met het organisatiebelang samen? Wanneer is het geslaagd?

Het valt me op dat mensen soms onbewust vast houden aan ‘oude verhalen’ en daardoor uit het oog verliezen wat er in het hier en nu is. Dat staat vernieuwing in de weg. Het kan dan helpend zijn om nog eens met aandacht stil te staan bij de historie, bij wat daarin beleefd en geleerd is om vervolgens met elkaar vanuit de actualiteit te bepalen wat nodig om de gewenste toekomst te realiseren.

Voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling ben ik geïnspireerd geraakt door systemisch werk. Wanneer patronen hardnekkig blijken en het analytisch denken onvoldoende verandering teweeg brengt, biedt de ‘systemische bril’ een blik op onbewuste factoren die van invloed zijn. Het resultaat van systemisch werk is vaak meer balans en rust.

Een andere grote inspiratiebron vormen de kunsten. Met name muziek en het theater waar ik ooit zelf speelde. Het gaat niet alleen om schoonheid maar ook nieuwe invalshoeken die bruikbaar zijn in organisaties. Bijvoorbeeld wat kunnen we leren over communicatie en feedback van een professioneel strijkkwartet? Of welke spiegel krijgen we voorgeschoteld in een theatervoorstelling? Deze ingrediënten breng ik –wanneer passend- graag mee in een ontwikkelproces.

Let's meet

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail