HomeThema's

Leiders van de toekomst

This page is not available in English - View in Dutch:

K&S bouwt mee aan een vitale, toekomstbestendige wereld!

Als organisatie richten wij ons op het maken van een verschil voor mensen, teams en organisaties op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Het begeleiden van innovatie op maatschappelijk gebied is iets waar we al langer bekend mee zijn, het zit in onze wortels. We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring breed in te zetten door maatschappelijke organisaties en initiatieven te ondersteunen. Daarbij zijn we steeds nieuwsgieriger geworden naar hoe we onze klanten kunnen ondersteunen bij het vormgeven van toekomstbewust handelen in de werkpraktijk.

 

De groeiende economische ongelijkheid, de aarde die opwarmt en de biodiversiteit die onder druk staat, vragen om een andere kijk op leiderschap: toekomstbewust leiderschap. Door toenemende polarisatie wordt onderlinge verbinding steeds belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat je als mens, team en organisatie elkaar kunt blijven begrijpen en verstaan, onder deze veranderende ‘weersomstandigheden’? Dit is een vraag die ons als adviseurs van Kessels & Smit bezighoudt. We gaan met organisaties op zoek naar handvaten die behulpzaam zijn om te kunnen floreren onder elke weersomstandigheid, en om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en toekomstbestendige wereld.

 

Als Kessels en Smit werken we aan verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Zo hebben we een werkplaats, waar je als geïnteresseerde in contact kunt komen met anderen toekomstbewuste bouwers en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast kun je de ervaringsverhalen van andere toekomstbewuste leiders horen in onze podcast ‘Leiders van de Toekomst’. Door te versterken wat er al ís, bouwen we aan een beweging om maatschappelijke impact in kaart te brengen en te vergroten!

 

Wanneer je je als individu of team verder wilt ontwikkelen op het vlak van toekomstbewust handelen dan kan je terecht bij onze leertrajecten en workshops. Ook begeleiden we teams en organisaties op het gebied van het bewust worden en creëren van maatschappelijke impact. Ben je nieuwsgierig naar wat (in)formele leiders nou effectief maakt in het maken van maatschappelijke impact? Neem dan vooral een kijkje bij ons onderzoek. Wij hopen dat je met deze diversiteit aan handvaten geholpen bent om een onverschrokken toekomstbewust leider te zijn of te worden om daar, waar het jou om te doen is, het verschil te maken!

 

NIEUW: Tweedaagse workshop voor leiders van de toekomst op 24 mei en 4 juli. Meer info

imke 111824005416

“Toekomst bewust handelen is het lef hebben om keuzes te maken die afwijken van de norm.”

(Imke van Gaal uit de podcastserie LvdT)

 

‘Leiders van de Toekomst’ podcast

Al luisterend leren

In de ‘Leiders van de Toekomst’ podcast worden toekomstbewuste leiders geïnterviewd over situaties waarin zij zich uitgedaagd voelden, zich geïnspireerd voelden, en hoe zij hebben durven te luisteren naar hun eigen morele kompas.

 

De podcast inspireert mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van maatschappelijke impact en verbindt deze aan elkaar. Huidige toekomstbewuste leiders zijn geïnterviewd en beantwoorden vragen zoals: “Wat wil je meegeven aan andere Leiders van de Toekomst?” en “Wat maakt dat je de keuze hebt gemaakt om echt actie te ondernemen?”. Vanuit deze vragen wordt de luisteraar meegenomen in de groei van de leider tot een nog effectievere toekomstbewuste leider. Er worden momenten van waarheid onder de loep genomen waar besproken wordt wanneer de leiders het gevoel hadden dat ze echt een verschil maakten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De interviews hebben waarachtige en herkenbare gesprekken opgeleverd die een kijkje geven op de obstakels, maar ook de opbrengsten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er worden praktische tips en tricks gedeeld over hoe er als leider (van de toekomst) effectief gehandeld kan worden. Daarnaast worden de lessons learned van zo’n 25 (en counting) toekomstbewuste leiders gedeeld, waarmee wij een interessant toekomstbewust gesprek mee mochten hebben. Ons doel is om een duurzame beweging binnen organisaties op gang te brengen en te houden. We hopen de individuele duwers en trekkers van die beweging van gereedschap en inspiratie te voorzien om in hun taak volhardend en succesvol te zijn.

Eva small 111824005323

“Verdwalen in de juiste richting is nog altijd beter dan stilstaan.”

(Eva van Enk uit de podcastserie LvdT)

Onderzoek Leiders van de Toekomst

Lessen van ervaringsdeskundigen in maatschappelijke verandering

De effectiviteit van (in)formele leiders in het vormgeven aan maatschappelijke verandering binnen een organisatie hebben we vanuit de interviews geanalyseerd en onderzocht. Het onderzoek en de resultaten worden weergegeven in de management summary én de podcast.

 

Vanuit de interviews met de toekomstbewuste leiders kwam er een schat aan informatie los over wat bijdraagt aan de effectiviteit van (in)formele leiders in het vormgeven aan maatschappelijke verandering in de organisatie. Hierbij werden de opbrengsten, obstakels en tips onderzocht en geanalyseerd. De oogst van alle interviews met de leiders werd geanalyseerd en de hoofdthema’s opgespoord.

 

Een paar voorbeelden van thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen: we spraken met Wieke van de Haterd die binnen de gemeente Rotterdam handen en voeten geeft aan een nieuwe schuldenaanpak die zeer effectief blijkt te zijn. “Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”, is haar stellige overtuiging. Haar enorme voortstuwende kracht heeft voor snelheid en resultaten gezorgd, maar daar moesten wel een paar heilige huisjes binnen de gemeente voor om.

 

Ook spraken we Wouter Slob, die in zijn werkzaamheden binnen het waterschap aanzet tot het actief zoeken naar overeenkomsten in de behoeften: “we kijken teveel naar de verschillen maar zoek juist naar de overeenkomsten, en zorg dat iedereen meedoet”, is zijn devies.

 

Eva van Enk, die vanuit de gemeente Eindhoven bouwt aan de energietransitie zegt: “je moet durven en mensen meenemen in het willen durven”. Dit zegt iets over het lef dat nodig is om iets anders te doen, en anderen te inspireren om dat ook te doen.

 

Meerdere geïnterviewden spraken over het aangaan van het ongemak, omdat daar waar spanning zit ook ruimte is voor verandering.

 

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Betrokken K&S-ers

Litty van der Wal
Mara Spruyt
Marieke Grondstra
Ilse Boersma
Josianne Savonije
Derk van der Pol
Hanneke Queens

Leiderschapstraject ‘Leiders van de Toekomst’

Het samen groeien

De FCE leergang ‘leiders van de toekomst’ leert mensen die bezig willen zijn met het maken van maatschappelijke impact in hun organisatie bouwen aan een lange-termijn visie.

 

Bij de creatie van een lange-termijn visie wordt het korte-termijn denken en handelen ingeruild voor het nemen van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, oftewel toekomstbewust handelen. De ‘leiders’ worden verbonden met andere ‘leiders’ en wisselen ervaringen uit om zo ook van elkaar te kunnen leren.

 

Ons idee is dat je bouwen aan ‘toekomstbewust handelen’ binnen organisaties kunt zien als een beweging. Het liefst begint het helemaal niet zo groot, maar juist klein met een aantal experimenten en personen die het belangrijk vinden of erin geloven dat toekomstbewustzijn een relevant thema is om binnen hun organisatie aan te werken. We gaan aan de slag met (informele en formele) leiders die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere, duurzame wereld omzetten in daden. ‘Leiders van de toekomst’ dus die binnen de context waarin ze werken grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en ‘gewoon’ te doen wat hun hart hun ingeeft.

 

Het leiderschapstraject is ontworpen met een enthousiaste delegatie van de leiders die we hebben geïnterviewd voor het onderzoek en de podcast. Ze hadden daarnaast ook de kans om elkaar te ontmoeten en zich te verbinden met andere toekomstbewuste leiders op de netwerkbijeenkomst in maart 2023. Op de website van de foundation for corporate education (FCE) kan je alle informatie over het leiderschapstraject vinden.

Advies en workshops

Jouw ontwikkeling als toekomstbewust leider, team en organisatie  

Als adviesbureau geïnteresseerd in ontwikkelen, leren en veranderen zijn wij gemotiveerd om onze klanten tevens ook te ondersteunen bij het werken aan toekomstbewust handelen en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Gaandeweg zijn we als organisatie steeds nieuwsgieriger geworden hoe we onze klanten kunnen ondersteunen bij het werken aan toekomstbewust handelen. Dat ligt misschien niet direct voor de hand, we zijn immers een adviesbureau op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. En juist die drie zaken: het begeleiden van het leertraject, het ondersteunen in de ontwikkeling naar een duurzame organisatie en het ondernemen van de eerste stappen in het veranderproces rondom impact zijn zaken waar steeds meer behoefte aan blijkt binnen organisaties. De afgelopen jaren zijn we steeds meer organisaties gaan ondersteunen in het veranderproces dat hierbij vanzelfsprekend hoort. Naar ons idee gaat dit naast milieuaspecten ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociale inclusie en de impact op je omgeving.

 

Hieronder een paar voorbeelden van hoe we bij organisaties aan de slag zijn gegaan met het bouwen aan toekomstbewust handelen in de praktijk.

 

  • In het voorjaar van 2021 deden we onderzoek voor een MBO instelling die wilde leren van andere kennis instellingen op het gebied van duurzaamheid. Onze opdrachtgever was benieuwd naar de mogelijkheden om duurzaamheid concreet handen en voeten te geven. Welk proces is daar voor nodig? Welke stappen zijn belangrijk om mensen te verbinden en in beweging te laten komen? Om zo ook als organisatie in beweging te komen. In de roadmap vind je welke inzichten we daarbij op deden.
  • Bij Meander mochten we voor het opleidingscongres ‘Duurzaam Opleiden’ een bijdrage leveren. Tijdens de workshop ‘op-leiders van de toekomst’ lag de focus op toekomstbewust leiderschap. “Wat zijn bouwstenen voor succes en hoe kan je deze vertalen naar de dagelijkse praktijk van werken en opleiden?” was de centrale vraag. Deelnemers werden aan het denken gezet over hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de toekomstige generaties.

 

“Blijf bouwen aan je eigen waarden en laat andere mensen niet voor jou bepalen wat wel en wat niet mag. Blijf nieuwsgierig en blijf trouw aan jezelf.”

(Lianne Wellens uit de podcastserie LvdT)

Online werkplaats

Samen bouwen aan duurzaamheid

De werkplaats biedt een plek waar geïnteresseerden samen meer kunnen leren over duurzaamheid en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast vormt het een plek waar het in contact komen met anderen, die ook in de rol van ‘changemaker’ willen stappen, aangemoedigd wordt.

 

In de werkplaats staat de vraag “Hoe kun je als organisatie bouwen aan duurzaamheid” centraal, en wat de werkende factoren zijn om de beweging op gang te krijgen. Het is een online onderzoeksplek waar iedereen die geïnteresseerd is in het thema kan meedoen en een bijdrage kan posten. Daarnaast vormt het ook een offline ontmoetingsplek, met vier georganiseerde bijeenkomsten in het jaar. Daar vervullen wij de functie van host en bepalen we graag mét de deelnemers de invulling van het programma.  We onderzoeken samen de interessante vragen en ervaringen rondom de onderzoeksvraag die leidend zijn voor de uitwisseling en het programma.

Gerelateerde blogs

Ilyes small 111824005295

“Het is belangrijk dat jouw eigen batterij ook duurzaam is, want bouwen aan de duurzame toekomst is een project wat constant doorloopt.”

(Ilyes Machkor uit de podcastserie LvdT)