research 111972114839

Onderzoek


Beweging door nieuwsgierigheid

Onderzoek is voor ons een manier om inzichten op te doen over leren, ontwikkelen en innoveren, die één enkele praktijk overstijgen. Daarnaast gebruiken we onderzoek als een (leer)interventie op zich. We doen vooral toegepast onderzoek dat leidt tot praktische tools of inzichten voor de praktijk. We werken ook samen met studenten en met kennisinstellingen aan wetenschappelijk onderzoek om generaliseerbare kennis te ontwikkelen. We hebben er plezier in om onderzoek altijd zo aan te pakken dat we er niet alleen zelf slimmer van worden, maar dat het ook bij de betrokkenen leidt tot leren. We zijn daarom lang niet altijd zelf degene die het onderzoek bedenkt, uitvoert en erover rapporteert, we vragen juist vaak de mensen met wie we samenwerken om hier een rol in te spelen.


Het onderzoek dat we doen kent allerlei verschijningsvormen:

  • Een actie-onderzoek waarbij het doel is te werken aan meer betrokkenheid in een fabriek;
  • Praktijkonderzoek om te ontdekken waar medewerkers in de thuiszorg het verschil maken;
  • Een groep studenten die onderzoekt wat de impact is van onze leerinterventies bij klanten;
  • Een studiereis met een groep collega’s naar de VS;
  • Een promotieonderzoek naar de rol van tijd bij veranderprocessen;
  • Groepsinterviews voor het CPS naar de verwachtingen van Nederlanders over de EU;
  • Stakeholderonderzoek voor een ministerie.

Lees de cases

Dit thema komt vaak terug bij vragen rond
innovatie & verandering

Hier lees je meer over wat we op dat gebied doen