Leiderschap & teamontwikkelingFabriek

Bouwen aan zelf-verantwoordelijke teams

Sterkere betrokkenheid en eigenaarschap

Een middelgrote fabriek had te kampen met tegenvallende resultaten. Bij het zoeken naar oplossingen liep men tegen een aantal andere thema’s aan, zoals een hokjesmentaliteit en een sterke focus op wat er niét kon en fout ging, in plaats van op wat er mogelijk is.

 

De productiemanager had een droom, die hij samenvatte als: ‘iedereen fluitend aan het werk!’ De gedachte erachter is dat als mensen zich betrokken voelen bij hun werk, mede-verantwoordelijkheid dragen, kunnen doen waar ze goed in zijn en soepel samenwerken, dit zal leiden tot betere kwaliteit van de producten. En uiteindelijk tot een gezonder bedrijf.

 

Aanpak

Onze ondersteuning bij dit proces begon met een vraag aan de productiemanager zelf: “Wanneer kom jij fluitend naar het werk?” Dit gesprek was voor hem zo betekenisvol, dat hij het ook wilde voeren met zijn zeven leidinggevenden. Dus we nodigden hen, samen met nog enkele sleutelfiguren, uit om over dezelfde vraag in gesprek te gaan. Deze groep kreeg dezelfde vraag: “Wanneer kom jij fluitend naar het werk?”.

 


Op basis van deze verkenning bepaalden we met hen de onderwerpen die ertoe doen om de betrokkenheid in de fabriek te versterken: betere samenwerking, meer waardering en erkenning, kunnen werken vanuit talent en een betere kwaliteit van de producten. Bij elk van deze thema’s bedacht de groep enkele vragen. Zij gingen vervolgens zelf de fabriek in om daarover in gesprek te gaan met collega’s.

 

Dit leidde onmiddellijk tot meer betrokkenheid en tot versterking van de samenwerkingsrelaties: mensen leerden elkaar op een andere manier kennen en belandden in een ander gesprek dan gebruikelijk.

 

Uiteindelijk zijn alle tachtig mensen op de productievloer dezelfde vragen gesteld. Aan de hand van de bevindingen maakten we kleine experimenteergroepjes om specifieke punten te verbeteren. Zo’n groepje oefende bijvoorbeeld met een ploegoverdracht om de samenwerking tussen de teams te verbeteren. Of ze organiseerden rondetafelgesprekken over het geven van complimenten.

 

Toen de medewerkers zich door dit proces meer betrokken voelden, wilden zij ook meer invloed hebben op het werk. En dat was de start voor een nieuwe organisatievorm: de fabriek voerde zelf-verantwoordelijke teams in, die over de ploegen heen verantwoordelijk worden voor hun gezamenlijke taak (het samen maken van een kwalitatief hoogstaand product).

 

Impact

Het onderzoek leverde inhoudelijke ideeën op voor verbetering. Het proces op zich leidde bovendien direct tot meer betrokkenheid en eigenaarschap en een betere samenwerking. Medewerkers spreken elkaar meer aan en geven hardop waardering aan anderen. Het ziekteverzuim is gedaald. De productie én het werkplezier is toegenomen. Vijf jaar na de start zijn deze positieve veranderingen nog altijd merkbaar, zoals op deze video te zien is.

Effect op de werkvloer

"Het heeft zin dat je iets zegt over wat beter kan, want er wordt ook iets mee gedaan."
Operator