Werkgeluk & welbevindenWetenschap

Inzetten op sterke punten, werkt dat?

Wetenschappelijk onderzoek naar talent

We begeleiden regelmatig mensen in teams en organisaties om hun sterke punten te ontdekken en in te zetten. Onze ervaring is dat dit veel oplevert. We zien enthousiasme wanneer we mensen uitnodigen stil te staan bij wat energie geeft en waar ze goed in zijn. En de onderlinge relaties verbeteren. Maar hoe werkt het precies? Dat wilden we onderzoeken.

 

Daarom startten we samen met prof. dr. Marianne van Woerkom en dr. Christina Meyers van Tilburg University een studie: Wat is precies het effect als mensen deelnemen aan workshops waarin ze uitgenodigd worden hun talenten te ontdekken en in te zetten?  

 

Aanpak

Bij een koepelorganisatie van vijf basisscholen konden we aan de slag. We verzorgden workshops voor leerkrachten. Een startbijeenkomst waar ze op zoek gingen naar hun eigen sterke punten en experimenten bedachten om deze in hun werk meer in te zetten. In een tweede bijeenkomst, zes weken later, reflecteerden de deelnemers op wat er gewerkt had en waar het was gelukt hun talenten effectiever in te zetten.


Voorafgaand aan en na afloop van de workshops kregen deelnemers een online vragenlijst. Het analyseren van de resultaten leerde ons dat de sterke punten workshops ervoor gezorgd hadden dat deelnemers positiever waren over hun eigen functioneren dan voor de bijeenkomsten.

 

De workshops bleken vooral te werken voor hen die vóóraf aangaven nog geen goed beeld te hebben van hun eigen sterke punten of het inzetten hiervan. Deze mensen scoorden na de workshop significant hoger op zelfvertrouwen en op initiatief nemen voor eigen persoonlijke ontwikkeling in vergelijking tot deelnemers uit de controlegroep. Ook leerkrachten die aanvankelijk laag scoorden op optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen, hadden baat bij de workshops. Zij bleken na de workshops meer geneigd te zijn om te investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Impact

Deze studie leidde tot verschillende wetenschappelijke publicaties, en tot vervolgonderzoek. Maar ook op ons had het een effect. De inzichten van het onderzoek maakten ons nog overtuigder van het nut van werken met sterke punten. Bovendien hielpen de nieuwe inzichten over wat er precies werkt, wanneer en voor wie, ons om nog effectievere workshops en instrumenten te ontwikkelen. Daarmee blijven we verbinding maken tussen de wetenschap en onze werkpraktijk. Iets waar we enthousiast van worden.

Gerelateerde blogs