spiegel 111940677297

Spiegel op de teamsamenwerking

Online en offline aan de slag met TeamReflect voor teamontwikkeling

Er wordt momenteel veel gevraagd van teams. Als begeleiders van leidinggevenden en teams zien we hoe in veel sectoren teams op een andere manier samenwerken. Bijvoorbeeld teams die een vitale functie hebben waardoor teamleden vooral hard werken en er daardoor weinig tot geen reflectietijd beschikbaar is. Maar ook zien we hoe in andere sectoren het werk wel ‘gewoon’ door moet gaan, terwijl de ontmoetingen spaarzaam en digitaal zijn. Juist dan is reflecteren op de samenwerking van groot belang, hoe lastig dit ook te organiseren is. In deze blog besteden we aandacht aan TeamReflect voor teamsamenwerking. We hebben een spiegel in de vorm van een online tool ontwikkeld om het gesprek over de teamsamenwerking te versnellen.

 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

De spiegel richt zich op het voeren van een verdiepend gesprek over samenwerking. Teamleden vullen vijftig vragen in en dan genereert het systeem een persoonlijk rapport met de eigen en de teamscores. De combinatie van de online meting en het gesprek over de resultaten helpt teams te reflecteren op het eigen gedrag en de onderlinge samenwerking. De rapportage uit de online meting levert een scherpe foto op van het actuele teamfunctioneren; waar gaat het goed en op welke aspecten kan het beter? De rapportage beschrijft zowel tastbare (bedrijfskundige) aspecten van samenwerking, als minder tastbare aspecten zoals gedrag en houding. En als je de TeamReflect meting vaker doet, kom je erachter of en hoe jouw team zich ontwikkelt.

 

Fusion cooking van teammodellen

Als begeleiders hebben we de afgelopen jaren allerlei modellen voorbij zien komen en toegepast tijdens teamontwikkeling sessies. Die theorieën hebben allemaal hun eigen invalshoek, sterke en minder sterke kanten. We hebben TeamReflect ontwikkeld met een brede range van modellen in ons achterhoofd zoals Lencioni [1] en Kantor [2]. Lencioni helpt vooral bij het kijken naar hoe de innerlijke verhoudingen in een team van invloed zijn op het behalen van resultaten. Kantor is behulpzaam om op verschillende niveaus te kijken naar de patronen die in de samenwerking in de weg staan en biedt een duidelijk interventiereportoire. Ook het werk van Lingsma [3] is erg waardevol omdat zij in dit boek zowel kijkt naar dynamiek en patronen in teams maar ze die ook koppelt aan de ontwikkelingsfase. Maar we hebben bijvoorbeeld ook expliciet het denken in talenten [4] meegenomen in onze kijk, juist omdat hier de beweging zit: door bewust te worden van ieders talent kun je het mobiliseren en worden de oplossingen persoonlijker. Net zoals het vak van teambegeleider complex en gelaagd is, zo is Teamreflect dat ook.

 

Een holistische kaart voor teamontwikkeling

We hebben die perspectieven geplot in het holistische ontwikkelingsmodel van Ken Wilber [5]. Via dat model probeert Wilber zo integraal mogelijk te kijken naar ontwikkelingsprocessen.

Je ziet in de illustratie dat TeamReflect geen vragen bevat over het “intentie” kwadrant. Het idee is dat TeamReflect bij uitstek kijkt naar hoe mensen naar hun eigen team kijken. En niet hoe ze naar zichzelf kijken als teamlid. Als je meer zicht wilt op persoonlijke drijfveren, talenten en gedragsvoorkeuren dan zijn andere instrumenten daar meer geschikt voor (denk aan Management Drives, Insights Discovery etc.).

 

Focus op het goede gesprek: Online of Offline

Als alle teamleden hun rapport hebben, is het vooral zaak om het goede gesprek te organiseren – online of offline. Dit goede gesprek kenmerkt zich door de verschillende perspectieven op de samenwerking bespreekbaar te maken. Goed samenwerken begint immers met het besef dat de ander anders is dan jij, je hebt een verschillend perspectief. Gedrag is één aspect van de verschillen. Teamleden hebben verschillende waarden, visies en overtuigingen. Ze selecteren en interpreteren informatie verschillend, denken verschillend over de oplossingen en kunnen tegenstrijdige belangen hebben. Daarnaast creëert ieder teamlid zijn of haar eigen verhaal. In het werken aan effectieve samenwerking is het belangrijk om in te zetten op het willen begrijpen van jouw eigen verhaal én dat van de ander. Juist die meerstemmigheid in een team wordt bespreekbaar gemaakt met TeamReflect.


[1] Lencioni, P. M. (2012). The five dysfunctions of a team: Team assessment. John Wiley & Sons.

[2] Kantor, D. (2012). Reading the room: Group dynamics for coaches and leaders (Vol. 5). John Wiley & Sons.

[3] Lingsma, M. (2018). Aan de slag met teamcoaching. Boom.

[4] Rath, T. (2007). StrengthsFinder 2.0. Simon and Schuster.

[5] Wilber, K. (2001). A brief history of everything. Shambhala Publications.

 

Meer weten over Teamreflect?