Teamreflect

Goed functionerende teams zijn efficiënt en effectief. Ze leveren hun resultaten op tijd aan en met hoge kwaliteit. Daarnaast opereert zo’n team zelfstandig, werken de teamleden goed samen, niet alleen onderling maar ook met andere teams. Een leidinggevende hoeft dit soort teams alleen af en toe te coachen hoe ze nieuwe zaken oppakken en heeft er ook lol in om met zo’n team te werken.

Teamreflect is een online tool die een team helpt te reflecteren op het eigen gedrag en de samenwerking. Teamreflect levert een diepgaande foto van hoe het team functioneert en waar het zich kan verbeteren. De foto bevat zowel de harde (bedrijfskundige) aspecten die de samenwerking in het team beïnvloedt, als de zachte kant zoals gedrag en houding. Het is ook mogelijk om in de tijd meerdere foto’s te maken van eenzelfde team zodat de ontwikkeling van het team in beeld wordt gebracht. Ook is het mogelijk om teamreflect maatwerk in te richten zodat terminologie, werkprocessen en rollen uit de betreffende organisatie gebruikt worden.

Janni Schipper web 111976679370

Voor vragen en meer informatie over de inzet van de TeamReflect in uw organisatie kunt u contact opnemen met Janni Schipper.