Martijn van Ooijen

Media

Profile

Als veranderkundige heb ik plezier in het samen met anderen ontwerpen en begeleiden van veranderkundige interventies. De verschillende verhalen van mensen, groepen en organisaties staan daarin voor mij centraal. Ik draag graag bij aan het ontwikkelen van die verhalen. Op die manier doorleven alle betrokkenen de visie en strategie van een organisatie en koppelen dat aan hun eigen verhaal, wat leidt tot een praktijk waarin mensen samenwerken aan het bedoelde resultaat. 

Mijn begeleidingsstijl is onderzoekend, vriendelijk en ook confronterend. In teams waar weinig relationele spanningen zijn geef ik als begeleider ruimte voor gesprek, maar in andere teams is het soms nodig positie in te nemen en te confronteren om onderdrukte verhalen naar boven te halen. Dit vraagt om continue reflectie hoe om te gaan met het dilemma van ‘op de handen zitten’ en positie innemen.  

De afgelopen 11 jaar heb ik in verschillende sectoren bijgedragen aan complexe veranderprocessen, team- en leiderschapsontwikkeling. Vaak schuif ik aan bij een directie of MT, maar ook bij projectgroepen om gedurende langere tijd mee te helpen met een vraagstuk. Een aantal voorbeelden:
- Een large-scale interventie voor een grote jeugdzorginstelling waarbij 250 mensen samen een nieuwe strategische koers tot leven wekte. Vervolgens hebben we medewerkers en managers in de organisatie begeleid die een experiment wilde uitvoeren gekoppeld aan de nieuwe strategie.
- Het begeleiden van een herontwerp van een organisatiestructuur in een omgevingsdienst om tot betere samenwerking te komen en vervolgens een MD traject om te leren samenwerken in de nieuwe structuur.
- Een langlopend cultuurontwikkelingsprogramma voor leidinggevenden van organisaties in het ‘aardbevingsbied’. Vanuit het veranderplatform 'Vlink' voeren we interventies uit, zoals startwerkoverleggen, leiderschapstrainingen, interne organisatie-ontwikkelingsprogramma’s en intervisie.

 

“Stories tell us of what we already knew and forgot, and remind us of what we haven’t yet imagined”
Anne L. Watson

Verhalend veranderen

Op dit moment doe ik promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit onder begeleiding van dr. Antonie van Nistelrooij en prof.dr. Marcel Veenswijk. Mijn promotieonderzoek gaat over hoe mensen in veranderprocessen urgentie creëren in verhalen. Ook ben ik schrijver van het boek Imperfecte Adviseur Persoonlijke verhalen over het werk. Beiden versterkt mijn verhalende kijk op veranderkundige vraagstukken en verdiept mijn handelingsrepertoire als veranderkundige. 

 

Ook begeleid ik interne en externe adviseurs in leertrajecten. Sinds kort ben ik kerndocent in de FCE leergangen Verhalend Veranderen en de leergang Imperfect Adviseren.

 

Verhalende principes van waaruit ik werk:

·      Autonomie: het stimuleren van zelfbeschikking over het eigen verhaal

·      Inclusie: het includeren van onderdrukte of onderbelichte stemmen

 

Dit inspireert mij

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Martijn van Ooijen