IMG 8330

Over MADE: ons Make a Difference Event - 1


Het besef dat Kessels & Smit, The Learning Company 40 jaar geleden is opgericht, leidde vorige zomer tot een interessant gesprek in onze groep. Het idee van de verjaardag riep kernvragen op: onze (werk)wereld verandert in hoog tempo. Hoe kunnen we, trouw blijvend aan ons DNA, onze plek en bijdrage opnieuw ijken en herdefiniëren, helemaal passend bij wat er nu speelt en nodig is. Hoe zijn we de komende tijd het meest van waarde voor de omgeving waarin we leven en werken - waar zijn we van? Wat zijn onze kernkwaliteiten? Wat voor organisatie willen we zijn, waar willen we aan bijdragen? Kunnen we onszelf (nog een keer opnieuw) heruitvinden, terwijl we tegelijk onszelf blijven?

 

Nadenkend over hoe we dat wilden aanpakken kwamen we al snel tot het idee dat we deze zoektocht niet alleen wilden oppakken. We besloten anderen uit ons netwerk, met gelijkaardige dromen en vragen, uit te nodigen. Niet om met ons mee te denken over onze vragen, maar om tegelijk met ons hun eigen zoektocht vorm te geven – zodat we met elkaar een soort collectieve ruimte voor onderzoek en nieuwe ideeën zouden maken. Een bubbel van creatieve energie, waarbij je elkaar inspireert. Met anderen erbij zouden we meer uitgedaagd worden om buiten onze bestaande kaders te denken, zo redeneerden we. Bovendien waren we enthousiast over het idee dat we met onze vragen (en niet met eventuele antwoorden of plannen) ruimte zouden kunnen maken voor het zoekproces van anderen.

 

MADE event

En zo ontstond ons ‘Make a Difference Event’, dat vorige week plaatsvond, van 29 tot 31 mei. Hoewel de 40e verjaardag van Kessels & Smit de aanleiding was, was het geen lustrum- of jubileumviering. Het was ook geen strategische conferentie waar we nieuwe grenzen en richting voor onze organisatie hoopten te formuleren. In plaats daarvan was het vooral een poging om ruimte te maken voor reflectie en een collectieve zoektocht (van onszelf en van anderen) naar de vraag hoe we anno nu en de komende tijd verschil kunnen maken in ons vak. Welke nieuwe ideeen en initiatieven zouden zich aandienen?

 

In deze blogjes omschrijven we onze ervaringen. Om te beginnen: wat was MADE en wie waren erbij?

 

Een Appreciative Inquiry Summit

Als vorm kozen we voor een Appreciative Inquiry Summit. Een Summit is in essentie een katalysator. Een bijeenkomst, speciaal ontworpen om de dromen, aspiraties en talenten van deelnemers naar boven te halen. Om creatieve samenwerkingsverbanden te smeden. En om iedereen in staat te stellen praktische plannen voor de toekomst te ontwerpen. 

 

Om dat te bereiken is een Summit:

  • Taakgericht, en meer dan een conferentie. Mensen die deelnemen aan een Summit bouwen met elkaar een visie, delen ideeën en inspiratie en formuleren actieplannen.
  • Zeer divers qua samenstelling, met mensen die verschillen in achtergrond maar wel allemaal een verbinding hebben met elkaar, in dit geval via Kessels & Smit, en een wens om te leren en te bouwen rond een centraal thema.
  • Gedreven door nieuwsgierigheid. Deelnemers delen en ontdekken nieuwe kennis die vernieuwingen mogelijk maakt, die zowel bijdraagt aan grote ideeën en vraagstukken als aan lokale kwesties.
  • Ingericht als een waarderend onderzoek, een Appreciative Inquiry: een gezamenlijke zoektocht naar de sterktes, kansen en dromen die mensen koesteren voor de toekomst; en ook naar kennis over wat er werkt en mogelijk is, zodat er ideeën voor nieuwe aanpakken ontstaan.

We vroegen David Cooperrider -  de grondlegger van deze manier van werken - of hij ons wilde begeleiden. Tot ons grote plezier stapte hij in.  

 

Het kernthema

Ieder waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) draait om een kernthema dat de zoektocht richting geeft. Het thema is enerzijds een onderwerp waar je vragen over hebt, anderzijds neem je er ook stelling mee: hier draait het voor ons om. Voor MADE formuleerden we als thema:

 

'Radical connectedness for 

flourishing human beings,

flourishing organisations 

and a flourishing world’.

 

Hiermee benoemen we het waartoe van ons werk: onze zingeving en bezieling. We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van individuen en groepen, aan gezonde, lerende organisaties en gemeenschappen, en als het kan ook aan de maatschappij of de wereld als geheel. Drie dingen die wat ons betreft sterk verbonden zijn: het gaat in feite om dezelfde bedoeling, alleen geformuleerd op drie verschillende niveaus, verschillende schaal. Op welke manieren kunnen wij het beste hieraan bijdragen? Op dit moment werken we als veranderkundigen, coaches, adviseurs, actie-onderzoekers, docenten…. Veelal met opdrachtgevers, in projecten. Maar misschien zijn er nog wel heel andere manieren te bedenken waarop we met onze talenten en kennis een positief verschil kunnen maken?

 

We kozen ook nadrukkelijk voor het woord verbinding. Radical connectedness, zelfs... In de zin van volledig of ‘ten volle’, het echt aangaan met elkaar en met een doel. We zien dergelijke sterke persoonlijke verbinding als een kernwaarde die richting geeft aan onze manier van werken. Eén die alleen nog maar aan belang toeneemt - zowel gezien de toenemende fragmentatie en polarisatie in de samenleving als de globalisering en vervagende grenzen tussen organisaties en maatschappij. Hoe kunnen we vanuit sterke verbindingen tussen betrokken mensen initiatieven laten ontstaan die bijdragen aan het welzijn en de groei van individuen, organisaties, communities en de wereld als geheel? Hoe bouwen we echte en sterke partnerschappen die traditionele grenzen overschrijden – om meer mogelijk te maken dan een enkele partij alleen kan realiseren? Vragen die ons intrigeren en waar we graag mee aan de slag wilden.

 

Wie deden er mee?

Eén van de meest ingewikkelde vragen was vervolgens: wie nodigen we uit om deel te nemen? Hoe maken we een keuze uit de vele opdrachtgevers, vakgenoten, partners, mensen uit ons netwerk die ons inspireren en die als ‘like minded spirits’ voelen? En wie zou ervoor voelen om 3 dagen de tijd vrij te maken om tegelijk met ons in een zoektocht te stappen?  

 

Omdat we heel graag als totale groep collega’s het proces wilden creëren, namen we het radicale besluit dat ieder van de ongeveer 50 internationale K&S collega’s een aantal mensen zou uitnodigen die ook op zoek waren naar nieuwe antwoorden op hoe ze het verschil kunnen maken, en wiens focus aansloot bij ons thema. Er stapten al vrij snel zo’n 200 mensen in, dus hadden we ineens een groep van 250 ‘difference makers’. Meer dan we op voorhand hadden gedacht.

 

Het organische proces van uitnodigen resulteerde in een zeer diverse groep – dat was ook onze wens. Vakgenoten, maar ook sociale ondernemers, schoolleiders, onderzoekers, managers, jongeren, senioren, familieleden van K&S collega’s, een fotografe, een clown…. Mensen waren afkomstig uit verschillende landen (Nederland, Zuid Afrika, VS, Syrië, Duitsland, België, UK…). Wat iedereen met elkaar gemeen had was dat hij of zij op de één of andere manier onderdeel was van het netwerk van onze Learning Company. En op de één of andere manier er sterk op gericht om een positief verschil te maken. Het doel van MADE was om een ruimte te creëren waarbinnen iedereen op zoek zou kunnen gaan naar nieuwe ideeën en partners hiervoor.

  

> In de volgende blog schrijven we iets meer over hoe het event verliep: hoe pakten we het aan? En wat gebeurde er?