Investeren in
de onderlinge
samenwerking

Leiderschap & teamontwikkeling


Hoe krijg ik (weer) beweging in ons team? 

Wat is een effectief leiderschapsprogramma voor onze managers?

Hoe bevorderen we de ontwikkeling van zelfsturing in onze organisatie? 

Welk soort leiderschap hebben we hier nodig?

Hoe brengen we gezamenlijkheid terug na conflict of fusie? 

 

Organisaties zijn netwerken van menselijke relaties. Als die werken, functioneert het geheel. En als het stokt…, dat hoeven we niet uit te leggen. Leiderschap, teamwork: het zijn relationele processen. Waar iedereen een rol in heeft. Een team werkt pas als elk teamlid gezien wordt. En een leider is pas een leider als anderen hem of haar die rol ook laten vervullen. Hoe weet je welk soort samenwerking en leiderschap nodig is om je doelen te realiseren? En hoe kom je daar vervolgens? Of hoe herstel je het: na een conflict, breuk of als het vastgelopen is?

 

Leiderschap en (zelf)sturing

Iedereen heeft een ander beeld bij management. Bij wat ‘een team’ is. Of zelfsturing. En dat kleurt je verwachtingen. Bouwen aan krachtige samenwerking begint bij het expliciteren en ijken van die beelden. Wat voor soort leiderschap is nodig in jouw organisatie, in deze periode van jullie bestaan? Wat voor samenwerking wil je in je team vormgeven, gezien jullie doel en dat wat je bindt? De antwoorden op die vragen verschillen per situatie. Het ene zelfsturende team is het andere niet. En een periode van tegenwind vraagt ander leiderschap dan tijden van bloei. Het gezamenlijke gesprek over wat nodig is, en hoe je het met elkaar wilt, legt een solide basis. Theorie en modellen kunnen daarbij helpen, die benutten we dan ook. Maar de dialoog is de kern.

 

Als een verkenningstocht

De richting en het doel maken we helder. De exacte route ernaartoe geven we gaandeweg vorm. Dat maakt het misschien spannend, maar het omgekeerde – alles vooraf invullen en bedenken: dat werkt niet. Wij anticiperen en bewegen onderweg en nemen je mee op reis. Als op een verkenningstocht die zijn betekenis krijgt in de persoonlijke ervaring. Of het nou een leiderschapstraject of een teambuilding is. Een proces van een jaar of een 24-uurs. En of we nou starten vanuit een vastgelopen situatie, of vanuit een groei-ambitie, we beginnen bij de belangen, drijfveren en talenten van de mensen zelf. En de doelen die je met elkaar wilt realiseren.

 

Luisteren naar de ‘onderstroom’
Als er al zoiets bestaat als ‘waarheid’, dan zit een organisatie vol met verschillende waarheden. Jouw waarheid, die van je directe collega’s, die van andere medewerkers en de omgeving. We werken vanuit al deze ‘waarheden’. We nodigen mensen uit hun stem te laten horen, ook vanuit de ‘onderstroom’: de gesprekken bij de koffieautomaat. Ongemak en conflictverhalen schuwen we niet. Prettig ontregelen noemen we dat. Vragen prikkelen meer dan een antwoord. 

 

Een blijvende ontwikkeling 

We leggen vanuit Kessels & Smit geen antwoord op, maar organiseren gesprekken en ervaringen waardoor mensen hun eigen antwoorden vinden op uitdagingen en dilemma’s in leiderschap en samenwerking. Wat we achterlaten – tenslotte moet jouw organisatie het straks alleen verder doen – zijn nieuwe bekwaamheden en sterkere onderlinge relaties en vertrouwen. Wij gaan, het resultaat blijft. Daar kun je op bouwen.

Lees de cases