Leiderschap & teamontwikkelingRetailorganisatie

Leiderschap voor de toekomst en nu

Investeren in high-potentials

Een internationaal retailbedrijf bevindt zich volop in een overgang naar nieuwe combinaties van fysieke en webwinkels. De hele sector staat onder druk en is volop in beweging. Ook deze organisatie voelt die uitdaging. Het management ziet de continue ontwikkeling van de eigen medewerkers als belangrijke sleutel om die aan te gaan. Jaarlijks kiezen zij 15 tot 20 leiders van wie ze denken dat deze de potentie hebben het bedrijf een stap verder te brengen. Deze mensen zijn 30 á 40 jaar en hebben vaak twee of drie persoonlijke ontwikkelprogramma’s achter de rug.

 

We ontwikkelen en begeleiden inmiddels al jaren het leiderschapsprogramma voor deze groepen, met als doel dat zij groeien in hun leiderschap en in het werk meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Uitgangspunt van de directie en HR is dat het een onderscheidend programma is en blijft met meetbare, duurzame impact. En dat de werkplek als belangrijkste leerplek wordt benut: daar gebeurt het.  

 

Aanpak

Het leiderschapsprogramma is opgezet op basis van de metafoor van de ’hero’s journey’, het archetypische verhaal van persoonlijke groei en ontwikkeling. In elke fase stellen we de deelnemers voor een opdracht: een ‘proef’. Zij krijgen ondersteuning in het werk en via inhoudelijke workshops om deze te realiseren. Als eerste uitdaging werken deelnemers bijvoorbeeld aan een kort, verdiept persoonlijk profiel. Inspiratie en voeding halen zij uit (door ons) geregisseerde ontmoetingen in hun werk, reflectieve opdrachten en een reis terug naar een plaats uit hun jeugd. Zodra zij hun eigen profiel en ambitie scherp hebben, experimenteren zij met andere aanpakken in het werk. Dat is de tweede proef. Een collega-deelnemer ‘hackt’ als het ware een werksituatie en maakt in een bestaande vergadering, bila of werkoverleg ruimte voor de deelnemer om ter plekke met nieuw denken en nieuw handelen te gaan experimenteren. Zo bouwen de proeven op in termen van impact op de organisatie.  


De reis richt zich op persoonlijke ontwikkeling die meteen ook in de praktijk wordt gebracht. Daarnaast bouwen deelnemers aan een netwerk van collega’s in de organisatie die fungeren als sparringpartner. Dat relationele netwerk vormt een context waarin het aantrekkelijk is om nieuw handelen uit te proberen en erop te reflecteren. Ook na afloop van het programma.

 

Impact

Een onderzoek naar de impact van het programma liet zien dat de overgrote meerderheid van de deelnemers in diverse relevante werksituaties effectiever handelen. Daardoor lukt het hen de ontwikkeling van de organisatie positief te beïnvloeden.

 

Het leiderschapsprogramma draagt daarnaast bij aan een positieve en constructieve leercultuur die inmiddels op zichzelf ook een basis vormt voor het succes van de organisatie. Dit komt door de speelse en uitdagende vormen die we gebruiken, en omdat er zoveel mensen aan meedoen. Naast de 15-20 deelnemers zijn er elk jaar ook zo’n 50 tot 70 collega’s die op de een of andere manier participeren – bijvoorbeeld door een onderdeel mee te maken of door mee te werken aan een experiment in het werk.