Leiderschap & teamontwikkelingRijksoverheid

Development Centers voor leiderschapsontwikkeling

Een versneller voor persoonlijke groei

Het leiderschapsbureau van de Nederlandse overheid organiseert jaarlijks een ‘reis vol leiderschapsontmoetingen’ voor steeds zo’n twintig veelbelovende rijksambtenaren. Dit zijn de toekomstige directeuren en bestuurders van het Rijk. Kessels & Smit verzorgt al sinds 2003 één van die ontmoetingen: het Learning Center.

 

Het doel van deze leerinterventie is om de leidinggevenden te helpen ontdekken waar hun kracht en talent zit en hoe ze dat effectief kunnen inzetten. Maar ook om valkuilen en struikelblokken te verkennen: waar komen die patronen vandaan? En hoe kan de deelnemer ze effectief aanpakken?

  

Aanpak

We werken met een Development Center - aanpak (linkje). Dat wil zeggen dat deelnemers de gelegenheid krijgen om aan de hand van eigen cases zeer intensief te werken. Ze reflecteren op hun persoonlijke leiderschapsstijl en de impact daarvan op anderen en leren nieuwe aanpakken. Een Learning Center is kort en krachtig: in 1,5 dag worden drie kernsituaties – studio’s – doorlopen.


In twee oefen-studio’s gaan de kandidaten intensief aan de slag met vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomstige topmanagement functie. De oefensituaties zijn ontworpen én worden uitgevoerd in samenwerking met topambtenaren en het leiderschapsbureau. De deelnemers brengen real-life cases in. Die spelen ze uit met een acteur of ze voeren het echte gesprek met een gast uit de eigen praktijk – iemand die daadwerkelijk bij de situatie betrokken is. Dat maakt het realistisch en krachtig.

 

 

Iedere deelnemer krijgt persoonlijke begeleiding in de vorm van directe feedback, tips en praktische ontwikkelsuggesties, gericht op het versterken van impact en zelfinzicht. Het gesprek wordt regelmatig even stilgelegd om te verdiepen, iets opnieuw te proberen of een andere aanpak uit te proberen.

 

De derde studio is gewijd aan reflectie. Deelnemers werken hier aan vragen als: welke persoonlijke overtuigingen leiden mijn gedrag? Welke kracht kenmerkt mij en hoe zet ik deze in om invloed op mijn omgeving te hebben? Hoe verbind ik mij aan politiek-maatschappelijke vraagstukken? Ook hier krijgen mensen intensieve begeleiding: een coach helpt spiegelen en ontrafelen.

 

Het Learning Center eindigt met een panelbespreking van de begeleiders waarbij de observaties van de verschillende studio’s bij elkaar worden gebracht tot een intersubjectief beeld. Met dit beeld krijgt de deelnemer (die hierbij aanwezig is) overzicht over kwaliteiten, ontwikkelpunten en suggesties hoe hier aan te werken. De panelbespreking eindigt met een thema of rode draad die houvast biedt voor de deelnemer.

 

Impact

Het Learning Center is intensief en werkt als een versneller. Deelnemers zijn vaak positief verrast over zichzelf: dat ze zo snel tot inzicht en verbreding van hun handelingsrepertoire kunnen komen! De ervaring legt een goede voedingsbodem voor het uitbouwen van het eigen leiderschap en werkt vaak nog jaren door.

 

Betrokken bij Development Centers

Pieterjan van Wijngaarden
Marijke Boessenkool
Barbara Grijns

Meer lezen over de Development Center aanpak?

Kijk hier voor een beschrijving