IMGP4204 111966839896
HomeThema'sKopman

Kopman


Kijken naar energie vanuit meerdere invalshoeken

Kunnen werken met energie is belangrijk - en helaas niet vanzelfsprekend. Steeds vaker krijgen organisaties te maken met vraagstukken op dit gebied. Medewerkers voelen een tekort aan energie of ervaren een energielek. Bij het nadenken over oplossingen ligt de nadruk vaak op wat er in het hoofd van mensen gebeurt, en op de onderlinge relaties. Echt bouwen aan fitheid vraagt echter een integrale aanpak waarin naast het mentale en het relationele, ook aandacht is voor de fysieke en de existentiële energie van mensen.

 

Vanuit Kopman ondersteunen we organisaties om gezondere plekken te worden om samen te werken en te leven en te leren. Wat betekent het om gezond te zijn en hoe kunnen we omgevingen creëren waar mensen floreren? 

 

Onze aanpak

We zetten een proces op dat start met een zelfanalyse van de organisatie rond welzijn en gezondheid. Dat vormt de basis voor beleid en een integraal actieplan, met oog voor zowel mentale, relationele, fysieke als existentiële energie. We bieden de nodige expertise en ondersteuning om het vervolgens ook uit te voeren. Met die integrale aanpak ontstaat er een duurzaam en effectief resultaat.

 

  1. Zelfanalyse: Op basis van het kopmanwiel brengen we de verdeling van energie in de organisatie in beeld.
  2. Beleid & actieplan: Een actieplan op maat met bijhorend welzijnsbeleid, gedragen door de organisatie.
  3. Uitvoering: Versterken wat er is, opzetten wat er nodig is, met de ondersteuning van een multidisciplinair team

Betrokken bij dit thema

Joep Schuermans
Katrien Massa
Koen Deblonde
Peter Beschuyt
Sofie Hendrikx

Wie is Kopman?

Kopman is een netwerk onder initiatief van Kessels & Smit. Verschillende professionals uit verschillende disciplines uit verschillende organisaties komen er samen om organisaties te ondersteunen om gezondere plekken te worden om te leven en te werken. Sterktes verbinden dus. Als netwerk verbinden we ook netwerken met elkaar, waardoor we een beroep kunnen doen op een groot team van experts. Zo kunnen we ondersteuning bieden op elk vlak waar gezondheid mee te maken heeft.

 

Onze baseline is Be well. Perform well. Omdat we erin geloven dat het nodig is om goed in je vel te zitten om goed te kunnen presteren. En omdat wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt.

  

Je leest hier meer over Kopman en de specifieke Kopmanbenadering.

Dit thema komt vaak terug bij vragen rond
werkgeluk & welbevinden

Hier lees je meer over wat we op dat gebied doen