Werkgeluk & welbevindenFabriek

Zwaar onder druk en toch gezond

Stappen naar een gedragen gezondheidsbeleid

Een fabriek had te maken met downsizing. Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf in combinatie met een hoge werkdruk eisten hun tol op het gebied van de gezondheid. Relaties stonden onder druk omdat er minder tijd was voor ontmoetingen. Een ontstellende 20,5% van het personeel zat in het risicogebied voor burn-out. En steeds meer mensen vielen uit met lichamelijke klachten.

 

De organisatie wilde graag een samenhangende, preventieve aanpak om mensen te ondersteunen om zich goed te (blijven) voelen én te (blijven) presteren in tijden van grote druk.

 

Aanpak

De CEO en de HR directeur van het bedrijf namen het voortouw. Onze eerste stap was een gesprek in het directieteam over hun eigen welbevinden en die van de organisatie.


Meteen daarna is een ontwerpgroep in het leven geroepen, bestaande uit mensen uit diverse onderdelen van de fabriek. Zij hebben door middel van interviews en met hulp van objectieve data (zoals medewerkersenquetes, HR data etc.) onderzoek gedaan naar de gezondheid in de organisatie en naar bevorderende en belemmerende factoren. Wij reikten een inhoudelijk kader aan waarmee het thema gezondheid en welzijn systematisch onderzocht kon worden.

 

Op basis van de analyses heeft het ontwerpteam met onze hulp speerpunten en gezamenlijk mogelijke aanpakken bepaald. Belangrijk aandachtspunt was dat de acties zoveel mogelijk werden geïntegreerd in bestaand beleid of bestaande initiatieven (leiderschapsontwikkeling, HR beleid, facility management…). Er zijn een beperkt aantal thematische workshops en andere aanvullende interventies ontworpen, zoals een ontspanningsruimte, sporttoestellen, nieuwe inrichting van de werkplekken….

 

Alle acties zijn ondergebracht onder één noemer.  Dat fungeerde als helder merk. Door een duidelijke communicatie, verlaagden we de drempel voor medewerkers om gebruik van te maken van het aanbod en actief te werken aan hun gezondheid.

 

Impact

Een thema als gezondheid en welzijn raakt iets heel essentieels en menselijks. Het gesprek hierover openbreken, mobiliseerde veel verbinding en energie, in een sfeer van gelijkwaardigheid tussen alle betrokken partijen.

 

Bovendien is de organisatie eigenaar gebleven van haar eigen zoektocht. Interventies werden niet zomaar ‘ingekocht’, maar zelf ontworpen en gekozen. De leden van de ontwerpgroep zijn nu ambassadeurs van het project en dragen het verder uit in de organisatie. Men draagt het eigen gezondheidsbeleid.

 

En de preventieadviseurs zijn meer zichtbaar geworden. Mede hierdoor is hun rol verschoven van reactief naar proactief, waardoor ze meer kunnen betekenen voor de organisatie die hun expertise hard nodig heeft.