Werkgeluk & welbevindenBibliotheek

Ruimte voor talent door job craften

Een impuls voor werkplezier en innovatie

De bibliotheekwereld is aan het veranderen. Naast een uitgebreide collectie boeken bieden moderne bibliotheken ook een heel scala aan activiteiten in de vorm van werkplaatsen en podia. De rode draad is hun missie: het leveren van maatschappelijke meerwaarde door bij te dragen aan de ontplooiing van burgers.  

 

De verbreding van het aanbod brengt voor medewerkers nieuwe uitdagingen met zich mee, merkte een van de bibliotheken. Men had met de frontofficemedewerkers daarom intensief gewerkt aan het verkennen en invullen van hun nieuwe rol. Tot ieders tevredenheid, zo bleek zelfs uit het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Daarin bleken de medewerkers van frontoffice (denk aan de balie, gastvrouwen, …) hun werk hoger te waarderen dan de medewerkers van backoffice.

 

Hierop ontstond de wens om ook met de collega’s van de backoffice aan de slag te gaan. Wat verandert er in hun werk? En hoe kunnen zij vanuit hun sterke punten en talenten die vernieuwing aanpakken?

 

Aanpak

Het aanpassen van je werk, door te vertrekken vanuit sterke punten en talenten noemen we job crafting. Uit onderzoek weten we dat dit positief bijdraagt aan werkplezier, betrokkenheid en innovatie.

 

We zijn gestart met het maken van een basisdocument waarin we met een regiegroep de uitgangspunten en ambitie voor dit job craft traject vastlegden. Al snel kwamen we tot de conclusie dat de backoffice heel divers is: van financiën tot innovatie, van marketing tot secretariaat. We hebben daarom een traject per team opgezet.

 


Ieder team kreeg een aparte intake. En op basis daarvan een eigen traject, bestaande uit 3 bijeenkomsten en tussentijdse experimenten in het werk. Zo konden we aansluiten bij de vraagstukken die in het desbetreffende team leefden. Jobcrafting was de rode draad en kreeg steeds een andere invulling. Bij sommige teams startten we met een onderzoek naar ieders talent, om vervolgens te kijken hoe die in het werk een plek konden krijgen. In andere gevallen begonnen we juist bij een inhoudelijke uitdaging en ambitie, om vervolgens pas met talenten aan de slag te gaan.  

 

Impact

Ieder team en ieder traject had zijn eigen dynamiek. Door daar optimaal bij aan te sluiten kwam er veel in beweging. Tastbare resultaten waren onder andere dat de mensen elkaar beter weten te vinden in de samenwerking, meer zicht hebben op de positionering van het team in de keten en bewuster gebruik maken van elkaars talenten. Ook de positieve en waarderende benadering is blijven hangen. Om dat te bestendigen hebben we tools aangereikt waarmee ze hun eigen teamoverleg op een energie gevende en talentgerichte manier kunnen blijven vormgeven.