Lerend netwerk positief onderwijs

AI Lerend Netwerk Positief Onderwijs


Positief onderwijs gaat over de vraag hoe we in scholen en onderwijsinstellingen, naast de cognitieve en praktische vaardigheden en kennis, bewust ruimte kunnen maken voor bekwaamheden die leerlingen helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven. Zodat ze kunnen floreren tijdens de schooltijd, én in de toekomst. En hoe ook voor docenten aandacht voor prestatie en welbevinden meer in evenwicht kan zijn. In maart 2019 beginnen we een lerend netwerk rond Appreciative Inquiry en Positief Onderwijs. 

 

Community of practice en leergang in één

Appreciative Inquiry is een inspiratiebron en methodiek voor verandering om meerdere partijen te verbinden, op een gezamenlijk doel te betrekken en naar duurzame oplossingen toe te werken. Het netwerk dat we voor ogen hebben is een groep van bevlogen mensen die met positief onderwijs aan de slag willen in hun school of organisatie. Het is tegelijk een leergang waarin je je eigen vermogen om vernieuwing teweeg te brengen, versterkt, doordat je leert hoe Appreciative Inquiry werkt. We voegen expliciet nieuwe kennis toe over veranderen volgens deze filosofie en betrekken daar ook experts op dit gebied bij. Aan het eind van de rit heb je zowel verandering in je organisatie gerealiseerd, een stevig netwerk opgebouwd als nieuwe (verander)bekwaamheden ontwikkeld. Om dat te kunnen realiseren is er een deelnameprijs aan verbonden.

 

Een grote en diverse groep deelnemers

Het lerend netwerk wordt gevormd door mensen uit primair, voortgezet, beroeps—of hoger onderwijs, of in de volwasseneneducatie. En wat ons betreft ook uit overheidsdiensten, kinderopvang, social profit organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, (zorg)instellingen; cultuur en media. Overal waar geleerd wordt en mensen worden opgeleid. Over de grenzen van sectoren heen willen we samen onderzoeken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we krachtige samenwerkingsvormen tussen verschillende en vaak uiteenlopende partijen kunnen vormgeven. Binnen organisaties, en over organisaties heen. 

 

Programma

Het programma van het lerend netwerk is gespreid over een heel jaar en bestaat uit zeven dagen met de totale groep van deelnemers en vier samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. In het totaal negen leerdagen. Deelnemers doen inspiratie op vanuit binnenlandse en buitenlandse ervaringen en onderzoek. En bovenal door eigen praktijken, ideeën en innovaties te delen en te versterken met elkaar. We werken met een groep Nederlandse en Vlaamse begeleiders en dr. Ron Fry, professor aan de Case Western Reserve University, als kerndocent. Aan deelname is ook een AI certificaat van deze Universiteit verbonden. 

 

Meer informatie vind je op deze website

 

Een blogreeks Positief Onderwijs vind je hier

 

Op 29 januari 2019 verzorgen we een inspiratie- en informatiebijeenkomst. Hier kun je kennismaken met de principes van ‘Appreciative Inquiry’ en ‘Positief Onderwijs’. We wisselen ideeën en ervaringen uit en bekijken samen hoe het lerend netwerk een meerwaarde voor jouw praktijk kan betekenen. Meer info...