iStock 000011254876Small

Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten


Het sterke punten denken is in opmars! Steeds meer lees en hoor je over het werken vanuit talenten en met sterke punten van medewerkers in organisaties. De populariteit in het HR veld is duidelijk aan het groeien. Daarom hebben we samen met de Universiteit van Tilburg een studie uitgevoerd naar de effecten ervan. Zeven afstudeerstudenten en hun begeleider dr. Marianne van Woerkom deden met behulp van vragenlijsten bij verschillende organisaties onderzoek.

 

Artikel

Eerder schreven we op deze blog al over de verbanden die in het onderzoek naar voren kwamen. De bijzondere co productie met de Universiteit van Tilburg heeft nu ook geresulteerd in een artikel voor Opleiding & Ontwikkeling dat we samen over het onderzoek schreven.

 

Sterke puntenbenadering

De sterke punten benadering is in dit onderzoek niet benaderd als een HR instrument of een methodiek, maar als de mate waarin medewerkers in de organisaties ervaren dat er sprake is van een benadering vanuit sterke punten en kwaliteiten. Het uitgangspunt is daarbij dat in iedere organisatie in meer of mindere mate sprake is van een dergelijke benadering, in de zin dat er:

- ruimte is voor ontwikkeling van talent;

- aandacht en waardering voor sterke punten is;

- mogelijkheden zijn om talenten toe te passen in het werk.

Bijvoorbeeld doordat er aandacht is voor verschillende kwaliteiten van medewerkers in een team, omdat er leeractiviteiten worden aangeboden of doordat managers in hun manier van leidinggeven oog hebben voor talent.

 

Hoofdlijn

Naast de essentie van de sterke punten benadering, hoe deze verschilt van een deficiëntiebenadering en wat theoretische achtergrond bij het sterke punten denken, gaan we in het artikel in op de uitkomsten van het onderzoek. De vraag die in het onderzoek centraal stond is: ‘welke effecten heeft een ‘sterke punten’-benadering op de medewerker zelf en op de organisatie’. Specifiek is gekeken naar de impact op taakprestatie, extrarol gedrag (doen mensen ook dingen die buiten hun directe taak liggen), innovatief gedrag, welzijn en zelfvertrouwen. In het artikel zelf is te lezen hoe deze aspecten zijn onderzocht, én wat het precieze effect is. We kunnen wel vast verklappen dat er op bijna al deze aspecten effecten te vinden zijn!

 

Rol van emoties

Verrassend is daarnaast het effect van een sterke punten benadering in relatie met positieve emoties. Het blijkt dat mensen die op het werk relatief weinig positieve emoties ervaren juist veel effect ondervinden van een sterke punten benadering. Hun welzijn en prestaties nemen extra toe. De praktische toepasbaarheid van het onderzoek komt ten slotte ook aan bod. Immers, juist de verbinding met de praktijk van leidinggevenden en medewerkers is waar de meerwaarde van een sterke punten benadering zit.

 

Vervolg

Hopelijk draagt dit artikel bij aan de bewustwording dat aandacht voor talenten van medewerkers effect heeft op het welzijn van medewerkers en (daarmee) ook het belang van een organisatie dient. En is het mogelijk een aanleiding om het gesprek te voeren over het werken vanuit talenten en kwaliteiten, en hoe dat binnen jullie organisatie vorm krijgt.

 

Het mooie is dat het niet bij dit onderzoek blijft. Christina Meyers MSc. is bezig met een promotie-onderzoek dat hierop voortbouwt, waarin ze de effectvraag diepgravender onderzoekt. Wil jij meedoen, of op de hoogte blijven, dan kun je contact opnemen.

 

Dank


We hebben met heel veel plezier aan dit onderzoek meegewerkt. Heel veel dank aan Marianne, de studenten, de collega's en de organisaties die dit avontuur met ons zijn aangegaan!