HomeInspiration › Artikel

Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling: de rol van de autonome professional

von: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Quelle: Leren in Organisaties, december 2008, p. 14-19   22-12-2008

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Wat zijn de consequenties van economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor leren en organiseren? Wat is er voor autonome professionals nodig om tot bijzondere resultaten te komen? Wat is de rol van HRD hierbij?