HomeKS Bibliothèque › Article

Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling: de rol van de autonome professional

par: Paul Keursten2 111990423219 Paul Keursten - ; Source Leren in Organisaties, december 2008, p. 14-19   21-09-2019

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Wat zijn de consequenties van economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor leren en organiseren? Wat is er voor autonome professionals nodig om tot bijzondere resultaten te komen? Wat is de rol van HRD hierbij?