HomeKS Library › article

Organiseren en leren voor duurzame ontwikkeling: de rol van de autonome professional

By: Paul Keursten2 111990423219 Paul Keursten - ; Source: Leren in Organisaties, december 2008, p. 14-19   12-22-2008

This page is not available in English - View in Dutch:

Wat zijn de consequenties van economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor leren en organiseren? Wat is er voor autonome professionals nodig om tot bijzondere resultaten te komen? Wat is de rol van HRD hierbij?