fotocanon

Manon Ruijters en Robert Jan Simons namen een enorme taak op zich: ze wilden een 'canon van het leren' maken. Een boek met de 50 belangrijkste theorieen en modellen op het gebied van leren: van David Kolb met de leercirkel, tot Otto Scharmer met Theory U. Schein, Kirkpatrick, Bion..... Ze komen allemaal voor in dit indrukwekkende boek. Want het is gelukt! Robert-Jan en Manon hebben zo'n 50 vakgenoten aan het werk gezet om bijdragen te schrijven voor dit bijzondere boek.

 

En we zijn trots om eraan mee te mogen werken:

  • Suzanne Verdonschot schreef een bijdrage over Nancy Dixon (Common Knowledge) en, met Joseph Kessels, over het Corporate Curriculum
  • Ans Grotendorst over Vygotsky (zone van naaste ontwikkeling)
  • Luk Dewulf over Chickszentmihalyi (flow)
  • Anja Doornbos over Billett (werkplekleren)
  • Saskia Tjepkema & Luc Verheijen over Cooperrider (Appreciative Inquiry)

 

Deze en de andere 45 bijdragen zijn allemaal opgebouwd volgens een zelfde stramien: wat is de theorie of het begrip dat centraal staat, wie is de grondlegger, wat houdt de theorie in, wat is de meerwaarde ervan en wat zijn kritische kanttekeningen? Zo ontstaat een indrukwekkend geheel, dat een mooi beeld geeft van de rijkdom en reikwijdte van ons vak.

 

Een link naar het boek, en een interview met Manon Ruijters vind je hier.