talentenbouwers logo.jpg

Talentenbouwers: netwerk voor werken vanuit kracht op basisscholen


Hoe stimuleer en ondersteun je leerkrachten om meer vanuit hun kwaliteiten te gaan werken? Hoe verleg je de focus van je school van ‘voldoen aan de standaard’ naar ‘werken vanuit kracht en talent'? Hoe organiseer je aandacht voor werkplezier, in plaats van zorgen om werkdruk? Hoe laat je dat wat wél goed gaat de basis zijn voor verdere ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen?

Hoewel veel basisscholen het zwaar hebben en de ervaren werkdruk voor veel leerkrachten groot is, gebeuren er ook allerlei prachtige dingen op basisscholen. De Talentenbouwers zijn met een initiatief gestart om 'dat wat werkt en lukt' in het basisonderwijs meer uit te bouwen, samen met schoolleiders en leerkrachten van verschillende scholen. Met name deze onderlinge contacten zijn een bron van inspiratie. Door het delen van dat wat werkt en door samen op een Waarderend Onderzoekende (Appreciative Inquiry) manier te kijken naar groei.

 

Netwerk van schoolleiders

Concreet hebben we het streven om in eerste instantie in de regio Den Haag een netwerk op te starten van schoolleiders, die samen aan actuele vraagstukken voor hun eigen basisschool werken. Door daar vanuit een waarderend onderzoekende manier mee bezig te gaan, verwachten we veel gebruik te maken van elkaars krachtige ervaringen. Om zo de schoolleiders te ondersteunen om met hun teams vergelijkbare stappen te zetten, richting meer werkplezier en groei van ieders talenten. Met uiteindelijk doel om kinderen van zo goed en inspirerend mogelijk onderwijs te voorzien.

 

4 oktober

Op 4 oktober komen we in Den Haag een middag samen met schoolleiders die voelen voor het vernieuwen vanuit sterktes en kwaliteiten en die daartoe meer samen willen optrekken met collega-schoolleiders. We presenteren dan onder andere een aantal mooie voorbeelden van onderwijzen vanuit kracht, zoals wij die in gesprek met vier Haagse basisscholen hebben gezien en luisteren naar het inspirerende verhaal van een Vlaamse basisschool die al langer werkt vanuit talent. Ook hopen we op deze middag een eerste stap te zetten met het opzetten van een lerend netwerk.

 

Over de Talentenbouwers

De Talentenbouwers is een partnerschap van verschillende organisaties en professionals die de oprechte wens hebben en de maatschappelijke opdracht voelen hun expertise rond ontwikkeling en veranderen in te zetten voor het onderwijs. Het partnerschap Talentenbouwers is groeiende!

Op de website http://www.talentenbouwers.org delen Talentenbouwers Joeri Kabalt, René Kemper, Wim Smink en Kemp van Ginkel hun enthousiasme en ideeën over Waarderend Onderzoekend Werken in het basisonderwijs.