dreamstime m 30016698b

Sterke punten onderzoek een stap verder!


Een paar jaar geleden werkten we samen met de Tilburg University om onderzoek te doen naar de effecten van het werken met sterke punten en talenten op mensen en organisaties. Nu geven we die samenwerking opnieuw een impuls!

 

Een win-win situatie

Het onderzoek naar de effecten van sterke punten en talenten laat tot nu toe zien dat het inzetten op de individuele talenten en sterke punten van medewerkers leidt tot meer persoonlijke ontwikkeling. En dat komt ook de prestaties ten goede: een win-win situatie dus. Wanneer medewerkers hun talenten tijdens het werk regelmatig kunnen inzetten en toepassen, levert dat ze energie op, zijn ze gelukkig en tevreden en voelen ze zich meer betrokken bij het werk. Over dit eerste onderzoek en de bevinden schreven we een artikel.

 

Vervolgonderzoek - doe je mee?

Vanuit Kessels & Smit werken we al geruime tijd met het talent denken en hebben we verschillende ontwikkeltrajecten, leerinterventies en workshops ontwikkeld en verzorgd. In het vervolgonderzoek van de Universiteit van Tilburg willen we het effect van deze workshops op de prestaties van medewerkers verder in kaart brengen. We doen dit het liefst binnen verschillende organisaties.

Een mooie kans! Niet alleen om kennis te maken met het talent denken en het werken met sterke punten van medewerkers, maar daarbij ook inzichten uit het onderzoek over je organisatie te ontvangen. Na afloop van de workshops ontvang je namelijk een uitgebreide rapportage over de effecten van de workshop en andere gemeten kenmerken.

 

Hoe ziet het project er uit?

Om het effect van de workshops in kaart te brengen, bieden we de workshop aan twee groepen medewerkers aan. Ongeveer 50 medewerkers van random gekozen afdelingen doen mee aan een sterke punten workshop (duur 3 à 4 uur). 50 andere medewerkers krijgen deze workshops op een later moment. In totaal krijgen uiteindelijk 100 medewerkers de sterke punten workshop. Voorafgaand aan de workshops brengen we de prestaties en betrokkenheid in kaart en ook na de workshops vragen we zowel medewerkers als leidinggevenden prestaties te beoordelen. Dat doen we met behulp van vragenlijsten.

Het onderzoek geeft tevens inzicht in de tevredenheid, bevlogenheid, creativiteit en betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast bestaat binnen dit onderzoek de ruimte om andere kenmerken of ervaringen van medewerkers in kaart te brengen. Net afhankelijk wat je als organisatie interessant vindt om te weten.

 

Door wie?

De workshops worden gegeven door Nina Timmermans en Mara Spruyt, adviseurs van Kessels en Smit. Het onderzoek wordt begeleid door universitair hoofddocent Marianne van Woerkom en promovenda Christina Meyer van het departement Human Resource Studies van de Tilburg University.

 

Meedoen?

Heb je interesse in een workshop over sterke punten en talent en het onderzoek naar de effecten van zo’n workshop laat het ons dan weten. Meer informatie kan je ook in bijgaande flyer vinden.