lerend netwerk 111818222650

Leren werken met Appreciative Inquiry en geïnteresseerd in het thema community?


Eens in de zoveel jaar organiseren we een traject in de vorm van een lerend netwerk van zo’n 40-50 deelnemers die zich verdiepen in Appreciative Inquiry als manier van kijken en werken. Door de kunst af te kijken, zich te voeden met theorie en verhalen, en vooral ook door zelf te doen. We komen een aantal keer samen, soms in de grote groep, soms in kleinere intervisiegroepen en iedereen werkt aan een vraagstuk in zijn of haar eigen praktijk. Daarom kiezen we ook altijd een thema dat die vraagstukken verbindt. 

 

In oktober 2024 starten we een nieuwe groep! Dit keer rond de vraag hoe je sterke ‘communities’ bouwt. Of in het Nederlands: gemeenschappen. 

 

Overal om ons heen zien we immers steeds meer collectieven opkomen. Van buurtgenoten, van professionals… van mensen die op een of andere manier met elkaar verbonden zijn rond een vraagstuk of een opgave. Hoe maak je daar sterke groepen van? Waarin iedereen actief is? En die duurzaam zijn? Dat is een vraag waar je bij uitstek Appreciative Inquiry bij kunt gebruiken. Omdat je dan samen, al onderzoekend, aan de slag gaat. De manier waarop je het proces aanpakt versterkt in zichzelf al de onderlinge relaties en gezamenlijke focus. 

 

Ook binnen organisaties zien we toegenomen aandacht voor het perspectief van ‘community’. Scholen, gemeentes, bedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties, zelfs grote ondernemingen zijn niet alleen meer gebaat bij een bedrijfskundig en managerial perspectief. Het is net zo relevant om door de bril van ‘community’ te kijken: een organisatie is immers ook een groep mensen, die zich met elkaar inzet om een gezamenlijk doel te bereiken. Vanuit eigen verantwoordelijkheid, sterke relaties en een heldere, gedeelde visie. Een plek waar je thuishoort, die je inspireert en uitdaagt en waar je allemaal aan meebouwt. Niet zozeer tijdens reorganisaties of bij het maken van beleidsplannen – maar ‘gewoon’, elke dag in de vergaderingen en overleggen die je hebt en in het werk dat je verzet. Naarmate de vraagstukken complexer en meer onvoorspelbaar worden, is het sociale weefsel dat je in de organisatie hebt gebouwd essentieel. Hoe sterker dat is, hoe makkelijker je als collectief kunt meebewegen en inspelen op wat er gebeurt. 

 

Wij vinden het dus een waardevolle bril en een vraag die ons intrigeert: hoe kunnen we sterke communities bouwen? Binnen en buiten organisaties? Die veel aankunnen en tegelijk een plek zijn waar mensen kunnen floreren. 

 

Doe je mee?

Heb jij een vraagstuk dat hieraan raakt? En wil je leren werken met Appreciative Inquiry? Je gereedschapskist vullen terwijl je al doende aan je eigen praktijkvraag werkt? Dan ben je van harte welkom! 

 

Het leertraject is een co-productie van Kessels & Smit, The Learning Company (Luc Verheijen, Saskia Tjepkema, Pieterjan van Wijngaarden) en Evenwicht (Arno Vansichen, Griet Bouwen). We verzorgen het samen met prof. Ron Fry van de Case Western University – de bakermat van Appreciative Inquiry. 

 

Op deze website lees je meer en kun je je inschrijven. Mail of bel een van ons gerust als je vragen hebt of wilt overleggen!