Jeroen 2 small 111917430058

Inzoomen op innovatie

Dynamiek op de werkvloer

Vaak benaderen organisaties innovatie als strategisch thema. Directies ontwikkelen plannen in de boardroom, terwijl het eigenlijk draait om mensen op de werkvloer die (samen) iets nieuws proberen te ontwikkelen. Jeroen Hellings onderzocht daarom wat zich tussen mensen op de werkvloer afspeelt als ze willen innoveren. Wat blijkt innovatief werkgedrag daar te versterken of juist te blokkeren?

 

Om als organisatie overeind te blijven in een competitieve omgeving is het noodzakelijk te innoveren. Dit zal bijna niemand binnen het veld van innovatieonderzoek ontkennen. Het concurrentievoordeel van vandaag behoort morgen tot de alledaagse werkpraktijk.

 

Organisaties lijken deze boodschap te hebben begrepen; ze besteden steeds meer aandacht aan innovatie in hun strategische plannen. In de missie- en visiestatements van een aantal grote commerciële, maar ook publieke organisaties in Nederland komt de term innovatie meer dan eens naar voren. Zo vertelt een bezoek aan de website van een grote Nederlandse bank ons dat ze een ‘cultuur van innovatie en samenwerking’ creëren en beschrijft een multinational in de medische techniek dat ze ‘de wereld gezonder en duurzamer maken door middel van innovatie’.


Echter, verschillende onderzoeken tonen aan dat de investeringen die organisaties doen in innovatie in veel gevallen niet in lijn liggen met hun vermogen om daadwerkelijk te innoveren (Michaelis & Markahm, 2017; Taylor & Wagner, 2014). Het blijkt dat ongeveer zeventig procent van de onderzochte bedrijven innovatie als één van de top-drie doelstellingen ziet en er ieder jaar meer in investeert. Desondanks beschrijft het grootste deel van deze organisaties hun vermogen om te innoveren als matig.

 

Organisaties reserveren dus geld voor innovatie en besteden aandacht aan het thema in hun strategische plannen. Toch is het overgrote deel niet tevreden met de opbrengsten van deze inspanningen. Het lijkt of er ergens in het proces van het bedenken en toepassen van nieuwe ideeën een kink in de kabel zit. Dit werpt de behoefte op om dieper op dit proces in te gaan en uit te pluizen wat er binnen organisaties in de praktijk gebeurt als mensen bezig zijn met innovatie. Wat speelt zich af op de werkvloer als iemand een nieuw idee heeft en dit wil toepassen? En hoe is de werkomgeving hierop van invloed? In mijn onderzoek zocht ik antwoorden op deze vragen door het proces van innovatief werkgedrag onder de loep te nemen.

 

Lees verder in het artikel 'Inzoomen op innovatie' van Jeroen Hellings, verschenen in Opleiding & Ontwikkeling, nummer 4, p. 23-27.