handboekhr 111889933564

Handboek Human Resource Development


Deze week verscheen de derde en geheel vernieuwde editie van het Handboek Human Resource Development. Joseph Kessels en Rob Poell nodigden een brede groep professionals en wetenschappers uit om in totaal 45 hoofdstukken te schrijven waarin ze belangrijke thema’s op het gebied van leren en ontwikkelen belichten.

 

De eerste editie van dit handboek verscheen in 2001, de tweede in 2011 en nu, weer tien jaar, ligt deze derde en geheel vernieuwde druk er. Het is een royaal boek (900 pagina’s!) geworden met veel nieuwe bijdragen en compleet herziene hoofdstukken.

 

De opbouw is zo dat er 8 delen zijn, waarin telkens een aspect van het vak centraal staat - zoals ontwerpen, leren en technologie, leren in het werk, of leren in teams. Er is ook een mooi deel dat de ontwikkeling van het vak beschouwt en trends aangeeft. In totaal een goede staalkaart van het vak en een rijk handboek voor vakgenoten.

 

Collega’s Mariël Rondeel, Erik Deen, Suzanne Verdonschot en Saskia Tjepkema schreven allen ook (mee aan) hoofdstukken, over:

  • HRD: een vakgebied in ontwikkeling
  • Perspectieven op leren en ontwerpen: opvattingen over leren en ontwerpbenaderingen
  • Innovatiepraktijken als leerpraktijk
  • De sterke puntenbenadering van persoonlijke ontwikkeling

 

Het boek is hier te vinden. 

 

Op 16 februari 2022 vindt de feestelijke boeklancering plaats. Meer info en inschrijving via https://lnkd.in/eavRGrSv