x activity adventure backlit 450062

Nieuwe leergang Faciliteren als persoonlijk vakmanschap


Als leidinggevende, HRD-professional, organisatieadviseur, coach of procesbegeleider kom je voortdurend in situaties terecht waarbij je anderen helpt om te groeien, te leren of te veranderen. De VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) waarin we ons als mensen en organisaties bevinden, vraagt een dosis stevigheid en zelfbewustzijn om deze leer- en ontwikkelingsprocessen vorm te geven en te ondersteunen.

 

Deze leergang van negen maanden helpt je om jouw eigen kracht als veranderaar (verder) te ontdekken, krachtige interventies te ontwerpen en uit te voeren en zo nog meer impact te genereren in het begeleiden van veranderings- en leerprocessen. 

 

Naast persoonlijke en professionele bewustwording krijg je praktische tools en inhoudelijke kaders rond leren en ontwikkeling aangereikt. Samen met collega’s en experts verdiep je inzichten die hieruit ontstaan en maak je ze toepasbaar in jouw eigen werkpraktijk.

 

Elke tweedaagse biedt een inspirerende  ruimte waar je met jouw ontwikkel- of verandervragen aan de slag kunt gaan en zo jouw vakmanschap verder ontwikkelt.

 

“Alle groei is een sprong in het duister, een impulsieve, spontane daad zonder het voordeel van ervaring.” Henry Miller

 

Het jaar is opgebouwd uit acht tweedaagse residentiële modules waarin onderstaande thema’s en bouwstenen die in het leertraject aan bod komen:

 • Persoonlijke ontwikkeling
  Je onderzoekt jouw eigen talenten en waarden zodat je ze als kracht kunt inzetten in jouw werk. Op basis van kaders zoals de talentenbenadering en paradoxen reflecteer je op jouw eigen rol en werk en leer je jouw eigen (veer)kracht (her)kennen.
 • Relationele dimensie
  Vanuit jouw eigenheid ben je in staat om warme en effectieve samenwerkings- en klantrelaties aan te gaan: helder contracteren op jouw rol als facilitator, gericht bevragen, onderzoeken en analyseren van leer- en ondersteuningsbehoeftes en vanuit een oplossingsgerichte bril stevig in jouw rol als begeleider staan.
 • Ontwerpen van effectieve leer- en veranderinterventies
  Je kiest de voor jou passende en inspirerende kaders en methodieken om in co-creatie effectieve interventies of verandertrajecten te ontwerpen. Met inspiratie en inzichten vanuit waarderend onderzoek geven we specifiek een kijk op hoe innovaties en effectieve veranderinterventies vorm te geven.
 • Begeleiden en faciliteren van leer- en veranderinterventies
  Je bent je bewust van het effect van jouw interventies en kunt vanuit jouw eigen stijl gericht bijsturen en invloed nemen. Via concrete experimenten in de eigen praktijk en interventies bij andere organisaties geef je jouw eigen vakmanschap vorm: procesinterventies, omgaan met weerstand en leerblokkades, invloed nemen en verbindende communicatie.
 • Organisatieontwikkeling
  De leerinterventies en ondersteuning die je opzet en begeleidt hebben een duurzaam effect op de hele organisatie. We zien een organisatie hier als een voortdurend organiseren en veranderingsproces waarbij je als facilitator en ondersteuner in staat bent om vanuit een eigen visie gerichte interventies en trajecten te ontwerpen, begeleiden en ondersteunen.

 

Opzet

Wij geloven in de kracht van co-creatie om het programma van de tweedaagse bijeenkomsten vorm te geven. Elke deelnemer is tenslotte eigenaar van zijn eigen leerproces en daar willen we ruimte voor maken. Naast de inhouden die wij op het programma zetten, maken we telkens ruimte voor input van de deelnemers en gaan we aan de slag met relevante thema’s die zich tijdens de sessies aandienen.

 

Meer informatie

De leergang start op donderdag 17 januari 2019 en is gepland in 8 blokken van twee dagen en een afsluitend moment op 15 november. De locatie voor deze leergang is de Heerlijckyt Van Elsmeren in België. Meer informatie over de leergang vind je hier.

De begeleiders Sofie Hendrikx en Kris Snick schreven een blogreeks over Faciliteren als persoonlijk vakmanschap.

 

Wil je graag mee informatie of een intakegesprek? Klik dan op inschrijven.