Leren Zelf-organiseren: 40 dagen verwonderen

23 apr 15

Leren Zelf-organiseren: 40 dagen verwonderen

Vanuit een proceskundige kijk op veranderen 

 

Veel mensen in organisaties bevinden zich in een tijd van verregaande veranderingen. Dat vraagt om veerkracht en aanpassing. Nieuwe perspectieven zoals zelforganisatie, zelfsturing en ‘de cliënt centraal’; het gaat allemaal over veranderen op een substantieel niveau. Substantieel, omdat het niet alleen gaat om een verandering van je rol, maar ook om een fundamentele verandering van hoe je kijkt, denkt en doet.

 

Deze blog beschrijft een simpele interventie in een zorginstelling die bijdroeg aan het leerproces juist in de fase van chaos en onduidelijkheid. Het beschrijft een eerste stap in het ‘leren zelf-organiseren’.
 

Wat betekent substantieel leren?

Bij substantiële veranderingen zoals bij de ambitie om zelf-organiserend te werken is het toevoegen van kennis niet afdoende. In zo’n nieuwe situaties heeft niemand de wijsheid in pacht, en dat heeft als implicatie dat alleen samenwerken en het kijken vanuit verschillende perspectieven zicht kan bieden op een volgende stap. Hoe werk je bijvoorbeeld zelforganiserend aan een passend leerproces?

 

Veel organisaties ervaren dat klassieke ‘leertrajecten’ met een van te voren ontworpen programma niet passen bij ambities die gaan over zelf-organiseren en zelfsturend werken. De paradoxale vragen over zelfsturing in bijvoorbeeld een grote bureaucratie, vragen om een gezamenlijk zoekproces. Een proces dat recht doet aan de ambitie, de spanningsvelden en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan.
 

40 dagen: Structuur in tijden van chaos

We werden laatst uitgenodigd bij een instelling in de ouderenzorg die worstelt met dit thema. Zij willen zelforganiserend gaan werken, in een tijd waar ook transparantie en toezicht wordt verhevigd. Het riep veel paradoxale vragen op waar niemand het antwoord op wist. Ons werd gevraagd een concrete handreiking te doen om in dit zoekproces toch te werken aan een focus in het leren. Tja, een vraag waar ook niet zomaar iets voor op de plank ligt. Of, toch wel?

 

De 40-dagen methode sprong in onze gedachten als basisprincipe voor een concrete interventie. De 40 dagen methode is een methode waarin je kort gezegd werkt aan gedragsverandering door elke dag een experiment of oefening te doen. Qua symboliek is de 40 dagen periode ons niet vreemd. Mozes op de berg wist er al van en ook fysiotherapeuten werken vaak met 40 dagen als basis voor revalidatie. Neuropsychologen ontdekte dat we in 40 dagen ook krachtige nieuwe neurale netwerken in je hersenen kunnen ontwikkelen. Of je nu piano wilt leren spelen of een nieuwe kijk wilt ontwikkelen. Het vraagt om 40 dagen aandacht.
 

Proceskundig kijken, werken vanuit verwondering en aandacht

We hebben de mensen uitgenodigd 40 dagen lang, elke dag te gaan onderzoeken wat ze opvalt, vanuit verwondering en zonder te zoeken naar snelle oplossingen. Met elke dag een contactmoment of een moment van reflectie in een logboek. Drie groepen hebben deze handschoen opgepakt en hier 40 dagen lang notities van gemaakt. Het was verrassend om te ontdekken dat mensen dit ervoeren als een hele concrete praktische handreiking. De uitnodiging erkende dat de uitgangspunten voor de verandering nog te onduidelijk waren om besluiten te nemen. De mensen bleken vooral te zoeken naar focus in hun aandacht (zonder te snel naar oplossingen te grijpen of te vervallen in een oordeel over het proces).
 
40 dagen later gaf een groot deel van de mensen aan meer zicht te hebben gekregen op hoofd- en bijzaak in hun rol in de verandering. En, ze hebben in de teams meer gevoel gekregen met de thema’s waar ze aan wilden werken. Een ervaring die zij ons na de 40 dagen niet wilden onthouden. En wij vinden het leuk het via deze weg weer met jou te delen. Fijn en mooi om te ervaren hoe een simpele interventie van een 40-dagen-structuur in tijd (de tijd die er altijd al is, alleen nu gemarkeerd) leidt tot een gezamenlijk gerichtheid.

 

Bronnen

  • S. Tjepkema & L. Verheijen (red.). Van kiem tot kracht. Een waarderende benadering voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. 2009. Performa Rotterdam
  • Boers, E. & Van der Steen, B. (2009). Aristoteles meets de cortex. Opleiding & Ontwikkeling. 06-2009.
  • Kessels, J., E. Boers & P. Mostert (2002). Vrije ruimte, filosoferen in organisaties. Amsterdam: Boom.

 
Wil je je ook verder verdiepen in hoe je in complexe processen en veranderingen komt tot beweging en leren. En hoe je recht doet aan de paradoxen en spanningsvelden die vaak spelen bij processen van verandering? De leergang Proceskunde biedt een plek om je eigen casuïstiek uit te diepen en jezelf te versterken in je procesvaardigheden en het werken vanuit verwondering en aandacht. In het najaar start de vijfde open groep. Ook werken we met groepen Incompany. Kijk op: http://www.corporate-education.com/proceskunde
 

Download Handout_40_dagen...verwondering.pdf (84 KB)

Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Projecten” voor jou geselecteerd:


Veiligheid op een schaal van 'mama' tot 'hielenlikker'. Werken aan veiligheid binnen de logistieke afdeling van Colruyt

4 feb

Veiligheid op een schaal van 'mama' tot 'hielenlikker'. Werken aan veiligheid binnen de logistieke afdeling van Colruyt

Colruyt is een Belgische supermarktketen , met als baseline ‘laagste prijzen’. Om hun producten in de rekken te krijgen, zijn 4000 logistiek medewerkers dag en nacht in de weer. Voor deze mensen is veiligheid een dagelijks aandachtspunt. Een gebrek aan veiligheid kan grote gevolgen hebben....

Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

14 jan

Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

In bosbeheer gaan economie en ecologie hand in hand. Dat is het uitgangspunt van het driejarige Interreg project eco2eco . Verschillende Vlaamse en Nederlandse partners werken aan een duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. (bron:...

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

10 dec

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

Als veranderkundige heeft Ton ten Broeke een fascinatie voor ‘hoe het gaat’: wat is de achterkant van veranderprocessen? Hoe ziet het eruit achter de aanpakken en stappenplannen? Daar waar het echte werk gebeurt. Hij heeft zes vakgenoten geïnterviewd over precies dát aspect van het werk....

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

4 okt

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

Op Managementsite.nl verscheen een mooie casebeschrijving van Saskia Tjepkema over de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een zelfstandig functionerend onderzoeksinstituut waar men werkt aan preventie, bestrijding en controle van dierziekten . "Een negatieve MTO uitslag was de trigger… Er moest iets gebeuren, maar wat?...

Vernieuwing als beweging

13 sep

Vernieuwing als beweging

Hoe is onze manier van kijken naar innovatie de afgelopen tien jaar veranderd en wat is de volgende vraag voor ons vak? We weten inmiddels uit allerlei onderzoek dat je een grote innovatie het best klein kunt beginnen. Een experiment in enkele teams levert...

Positief onderwijs: hoe start je ermee?

12 jul

Positief onderwijs: hoe start je ermee?

Inspirerende voorbeelden van een docent, schoolbestuurder en ouder. Er zijn verschillende aanvliegroutes om met positief onderwijs te starten. Op de World Positive Education Accelerator (WPEA) in Dallas kwamen we onder andere deze drie inspirerende voorbeelden tegen van een docent, bestuurder en een ouder....

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

16 mrt 18

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

Patronen Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich tegen veranderingen te verzetten. Veranderingen worden in ons brein ervaren als bedreiging. Ons biochemisch systeem houdt niet van verandering en doet er alles aan om bij het vertrouwde te blijven, ook al is het niet constructief...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov 17

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...
vorige
1 2 3 ... 20 21 22
volgende