blogduiding

Helpt jouw duiding je bij je daden?


Misschien ken je het wel. Er doet zich een probleem voor op je werk en het liefst los je dit meteen op. Of je moet tijdens een vergadering met je afdeling een besluit nemen, maar je raakt ongeduldig en wilt zo snel mogelijk de knoop doorhakken. Allemaal hebben we een drang om dingen te duiden, te verklaren en antwoorden te zoeken. Dat heet Need for Closure (NFC).

 

Duidingsdrang

Ik kom dit concept op het spoor als ik een boek lees over de kracht van niet-weten en omgaan met ambiguïteit. Ik leer waarom het lastig is om onzekerheid en ongemak dat hoort bij iets niet weten, toe te laten. Er zijn steeds meer complexe vraagstukken, in de wereld, in organisaties, en uitdagingen met meerdere lagen en facetten. Daardoor wordt ook steeds belangrijker om niet te snel een antwoord, mening of oordeel te hebben. We weten inmiddels dat we kwalitatief betere besluiten nemen en creatiever zijn als we onze duidingsdrang niet teveel aan het stuur laten (Djikic, Oatley & Moldoveanu 2013).
 

Wat gebeurt er?

Need for Closure gaat over het verlangen dat mensen aanzet antwoorden en uitleg te vinden. Psycholoog Arie Kruglanski deed er onderzoek naar en stelt dat mensen ambiguïteit en onzekerheid uit de weg willen ruimen en betekenis willen geven aan gebeurtenissen en ervaringen. Die drang om te duiden is waar Need for Closure over gaat.

 

Kruglanski ontdekte dat mensen verschillen in de mate waarin ze snel een definitief antwoord op een vraag(stuk) willen. De schaal die hij met zijn mede-onderzoekers ontwikkelde om de individuele drang in kaart te brengen bestaat uit vijf facetten. Samen vormen ze iemands Need for Closure.

  1. Voorkeur voor orde en structuur; slecht om kunnen gaan met chaos en gestructureerdheid.
  2. Voorkeur voor voorspelbaarheid; het verlangen naar stabiliteit en duidelijkheid en informatie waar je in iedere omstandigheid van op aan kunt.
  3. Besluitvaardigheid; snel beslissingen willen nemen.
  4. Ongemak met ambiguïteit; onprettig voelen wanneer er geen eenduidige conclusie of een enkel duidelijk antwoord is.
  5. Closed mindedness; het gebrek bereidheid om alternatieve meningen serieus te nemen en inconsistenties toe te laten.

 

Hoe zit het bij mij?

De één gaat van nature gemakkelijker om met onzekerheid, het ontbreken van pasklare antwoorden en ambiguïteit, dan een ander. Mensen verschillen in de mate waarin ze een definitief antwoord willen.

 

Ik kom een vragenlijst op het spoor waar je je eigen Need for Closure kunt testen. Je scoort dan op de hierboven beschreven vijf facetten. Zo blijk ik uiteindelijk een lage Need for Closure score te hebben. Bekijk ik de verschillende facetten waar het concept uit bestaat, dan scoor ik vooral laag op het ongemak om met ambiguïteit om te gaan en closed mindedness. Van orde en structuur hou ik echter wel, en enige mate van voorspelbaarheid vind ik ook wel prettig. Daar ligt mijn score dus hoger. Interessant, want dat kan wel eens in de weg staan als ik betrokken ben bij een chaotisch en ongestructureerd proces waar nog niet precies duidelijk is waar het heen gaat en hoe het eruit moet komen te zien. Door inzicht te krijgen in mijn Need for Closure kan ik een eerste stap zetten in het beïnvloeden ervan.

 

Nu ik weet ‘hoe ik ervoor’ sta weet ik ook wáár ik op moet letten in de toekomst. Minder verrast worden door onvoorspelbare wendingen bijvoorbeeld. En mijn aanpassingsvermogen inzetten in projecten waar het hoe en wat nog niet precies duidelijk is. Wil je jouw NFC testen? Op deze website kun je een online variant invullen.
 

Openen van een gesloten geest

Een test geeft inzicht in jouw Need for Closure, als individuele eigenschap. Dat inzicht helpt om er uiteindelijk iets mee te doen; je Need for Closure verkleinen. Dat er ruimte is voor ontwikkeling blijkt uit de bevindingen van de onderzoekers dat NFC naast een individuele eigenschap ook beïnvloed wordt door de omgeving, cultuur of een situatie. Bijvoorbeeld stress, tijdsdruk of moeheid. We zijn ons daar vaak niet van bewust. Slim dus om je dit te bedenken!

 

Weten dat er zoiets bestaat als Need for Closure kan al helpen om de drang tot antwoorden en duiding te verminderen. Normaal gesproken denken we misschien niet zo na over de mate van openheid of geslotenheid van onze mindset. We zijn ons simpelweg niet bewust, laat staan waardoor het beïnvloed wordt.
 

Boekenwurmen en museumbezoekers

We hebben zelf ook invloed op onze NFC. Door te oefenen kun je beter leren omgaan met onzekerheid en niet weten, en meer onderzoekend en nieuwsgierig zijn. Dat oefenen is misschien wel leuker dan je denkt. Fictie lezen helpt. Het lezen van een kort verhaal maakt je duidingsdrang lager. Doordat je je moet inleven in een personage en verhaal (Djikic, Oatley, Moldoveanen, 2013). Misschien dat we daarom op vakantie, als we het meeste lezen, zoveel toleranter en open minded zijn!
 
Een bezoek aan het museum is een andere optie die de moeite waard is als je jouw Need for Closure wilt verminderen. Zo blijken mensen die van abstracte kunst houden een lagere Need for Closure te hebben dan mensen die realistische kunst meer waarderen. Abstracte kunst is bij uitstek niet voorspelbaar, duidelijk en logisch. Je vraagt wat van jou, kijkend naar het doek, wil je het ‘snappen’. Af en toe een bezoek aan een museum met abstracte kunst kan dus je brein voorbereiden op situaties die onduidelijk en ambigue zijn. Om op die manier onze duidingsdrang, hoe sterk soms ook, in de toom te houden.
 
Minder duiden, of anders duiden, kan leiden tot andere daden. Misschien stel je je oordeel nog even uit en neem je niet direct een beslissing. En ga je vragen stellen in plaats van een oplossing bedenken of achterover leunen en luisteren in een gesprek in plaats van jouw mening meteen op tafel te leggen. …..
 
 
Bron: Djikic, M., Oatley, K. & Moldoveanu, M.C. (2013). Opening the closed mind. The Effect of Exposure to literature on the Need for Closure. Creativity Research Journal, 25:2, 149-154.