Persoonlijke verhalen verbinden met het organisatieverhaal door een persoonlijke en speelse ‘reis'

30 mrt 15

Persoonlijke verhalen verbinden met het organisatieverhaal door een persoonlijke en speelse ‘reis'

Alles verandert. Bestuurders met wie ik samenwerk, worstelen met de vraag hoe ze veranderingen in hun organisatie kunnen doorvoeren. Ze hebben bijvoorbeeld een briljant leiderschapsmodel bedacht, een prachtig werkproces ontwikkeld om de klanttevredenheid te verhogen of ze hebben een reeks nieuwe merkwaarden geformuleerd.

Implementatie

Hoe kun je als bestuurder dergelijke veranderingen implementeren? Een manier is om de boodschap te communiceren door een managementbrief of een flyer. Maar het is alom bekend dat het denken en het handelen van een persoon niet verandert, door alleen een bericht in zijn of haar inbox. Misschien kunnen e-learning oplossingen ons helpen?

Door middel van geautomatiseerde systemen in de vorm van online games of leeromgevingen kunnen we medewerkers begeleiden om hun kennis te ontwikkelen over het leiderschapsmodel, het werkproces of de set van waarden. Deze aanpak biedt perspectieven. Deze manier van denken vereist immers een actieve bijdrage van de werknemer. Dit soort interacties zijn in staat om iemands denken te beïnvloeden. Maar hoe zit het met het handelen?

Uit het oog, uit contact

We weten dat de communicatie via een IT-systeem niet effectief is als mensen elkaar niet vaak ontmoeten. In Harvard Business Review las ik over de Allen Curve. Deze curve schat dat we vier keer meer kans hebben om regelmatig met iemand op zes meter afstand van ons te communiceren, dan met iemand die 60 meter van ons verwijderd is. Ook is de schatting dat we bijna nooit communiceren met collega's op aparte verdiepingen of in aparte gebouwen.

 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat wanneer het belang van 'afstand-beperkende technologie’ toeneemt, ook fysieke nabijheid belangrijker wordt. Studies door Ben Waber tonen aan dat zowel face-to-face als digitale communicatie de Allen Curve volgen: uit het oog, uit contact. Daarom stel ik een aanpak voor waarbij niet alleen IT, ook de dialoog een cruciale rol speelt.

Waarom vraag

Ik denk dat, als het gaat om het procesverandering, we te veel gericht zijn op de niveaus van cognitieve kennis (wat?) en persoonlijke competenties (hoe?). Simon Sinek laat zien dat verandering boven alles te maken heeft met de waarom-vraag.

 

Op dit moment ben ik bezig met het begeleiden van veranderingen voor grote groepen in organisaties, vanuit het stellen van deze waarom-vraag. Met ons bedrijf Something ontwerpen we op maat gemaakte en speelse 'reizen' voor organisaties om ruimte te creëren waarin de leiders en medewerkers hun verhalen over het waarom van de verandering kunnen delen en verbinden.

Palet van interenties

Door een breed palet van on-line en off-line interventies kunnen we alle medewerkers helpen om hun ontdekkingsreis te volgen in hun eigen richting van het veranderingsproces. Voorbeelden van interventies zijn:

  • Persoonlijke audio-uitnodiging van de leiders van de organisatie om in te stappen in het veranderproces, met behulp van mobiele telefoon technologie (check ook mijn eerdere blog over de Inzet van Mobiele telefoons in leertrajecten);
  • Blind dates, om bestuurders en medewerkers willekeurig met elkaar te verbinden en hen uit te nodigen voor een inspirerend dialoog op een onbekende plek buiten het kantoorgebouw;
  • Gebruik van podcasts of radioshows om kwalitatieve gesprekken te voeren met een klein aantal mensen, maar met een veel groter bereik (lees mijn eerdere blog over radio in organisaties);
  • Tests op de werkplek; om te stretchen: leidinggevenden en medewerkers ontwerpen 'momenten-van-waarheden' voor elkaar. Deze momenten worden laboratoria, waar men nieuwe benaderingen en nieuw gedrag kan oefenen.


Alles verandert. Ons denken, ons handelen is er mee besmet. In organisaties komen er steeds meer redenen om het repertoire van verander-interventies in organisaties door te ontwikkelen. Ik ben voorstander van het persoonlijker en speelser maken. Doe je mee?

Wil je op de hoogte blijven van mijn blog posts? Schrijf je dan hier in.


Andere interessante blogs op het thema “Projecten” voor jou geselecteerd:


Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

16 mrt

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

Patronen Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich tegen veranderingen te verzetten. Veranderingen worden in ons brein ervaren als bedreiging. Ons biochemisch systeem houdt niet van verandering en doet er alles aan om bij het vertrouwde te blijven, ook al is het niet constructief...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

1 dec 16

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers. Twee bijeenkomsten en een talentenscan De workshop was...

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

10 nov 16

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

Wat is het effect als leidinggevenden en medewerkers expliciet aandacht besteden aan het inzetten van ieders talent? Dat onderzochten we ruim een jaar geleden in een project met de Universiteit Tilburg. We zagen veel positieve effecten . Nu zijn we een stap verder en willen...

Verbinding maken met kwetsbaarheid

13 okt 16

Verbinding maken met kwetsbaarheid

Leer gemaakt van vissenhuid, the seven basics en compatible closet. Voor mij nieuwe termen maar voor deelnemers van de kick-off training van Shop ’n Style gesneden koek. Ik heb het over negen stijlvolle pioniers met de ambitie om de fashion industrie eerlijker en duurzamer te...

Lichte lessen uit Ghana

4 okt 16

Lichte lessen uit Ghana

Het gesprek stokt. Een wanhopige blik. “What question should I ask now?”, vraagt Mercy, één van de deelnemers aan de training Dialogue for Peaceful Change . Ik stel haar een wedervraag: “Wat denk je? Wat komt er als eerste in je op? Let go of...

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

3 okt 16

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

Er is de laatste tijd veel te doen rond P-gesprekken: functioneringsgesprekken, RGW, beoordelings-, ontwikkel-gesprekken. Organisaties zetten dit middel over het algemeen in de vorm van een vaste cyclus in, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en beter gaan presteren. Maar dit...

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

13 sep 16

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

Sinds vijf jaar ontwerpt en faciliteert Kessels & Smit een leiderschapsprogramma voor een grote organisatie in de detailhandel. Het programma is sterk verankerd in de werkpraktijk en ondersteunt deelnemers om meer te experimenteren en reflecteren in hun dagelijkse werk.
vorige
1 2 3 ... 19 20 21
volgende