jon tyson hhq1Lxtuwd8 unsplash 111967177813

Appreciative Inquiry


Appreciative Inquiry (AI) laat zich het best vertalen als: waarderend onderzoek. Het is een verandervisie en –strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst. Op basis van die gesprekken gaan betrokkenen manieren verkennen om sterktes verder in te zetten, en stappen te zetten in de richting van de toekomst die ze samen de moeite waard vinden.

 

Systematisch onderzoek van sterktes doet verbinding groeien: het inspireert tot nieuwe beelden over de toekomst, én creëert energie om die toekomst waar te willen maken. AI helpt om de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen te mobiliseren en te verbinden. Dat is de ideale voedingsbodem voor nieuwe maatschappelijke en organisatorische oplossingen, gedragen door (grote) groepen stakeholders.


Beide woorden in Appreciative Inquiry zijn van belang:

  • appreciative betekent dat de aandacht continu gericht is op datgene waar je meer van wilt zien
  • inquiry zegt iets over de benadering: de uitnodiging aan mensen om onderzoeker te worden van hun praktijk en samen te werken aan duurzame verandering.. 

 

Binnen Kessels & Smit werken veel collega’s in projecten op basis van Appreciative Inquiry. Daarnaast schrijven we over AI, doen er onderzoek naar, en leiden we mensen op in deze veranderfilosofie.

 

In diverse activiteiten werken we daarvoor samen met de Case Western Reserve University uit Cleveland, de bakermat van AI. Samen met pioniers als David Cooperrider en Ronald Fry begeleiden we bijvoorbeeld de Appreciative Inquiry Lerende Netwerken in Vlaanderen. Kessels & Smit was daarnaast in 2012 mede-initiatiefnemer van de vijfde AI wereldconferentie in Gent.

Lees de cases

boeken over dit thema'The future is not some place we are going, but one we are creating. The paths are not to be found, but made. And the activity of making them changes both the maker and the destination.'

John Schaar

Dit thema komt vaak terug bij vragen rond
innovatie & verandering

Hier lees je meer over wat we op dat gebied doen