ID college2

Aan de slag met ondernemerschap op het ID College


Just start!

De eerste schooldag van de studenten Economie en de Ondernemersacademie van het ID College startte dit jaar anders dan anders. Onze Zuid-Afrikaanse collega Neliswa Fente was bij hen te gast om samen met hen te werken rondom ondernemerschap. Neliswa werd in de trein richting Alphen aan den Rijn al herkend door een van de studentes: “Are you coming to our school? I saw you in a movie they showed us!”.

 

Neliswa vertelde in de ochtend haar levensverhaal voor een zaal van 250 studenten. Startend bij haar jeugd in het township Alex in Johannesburg via haar eerste baantjes naar het oprichten van haar eigen onderneming ‘SpringAge’ een aantal jaar geleden. Ze benadrukte daarbij het belang van mensen die in je geloven, waaronder een collega van Kessels & Smit die bij het horen van haar idee zei: “Go for it, just start!”. Eén van de lessen die zij de groep ook meegeeft: begin gewoon - al doende leer je het meest en wordt je idee steeds beter.

 

Problemen in de samenleving als startpunt voor ondernemerschap

Neliswa schetste een rijker beeld van ondernemerschap dan een bedrijf opstarten om daar veel geld mee te verdienen. Ondernemerschap gaat over veel meer dan dat. Of in Neliswa’s woorden: ondernemers kijken naar problemen in de samenleving en weten die te benutten als kans om een onderneming te starten en tegelijkertijd iets aan dat probleem te doen.

 

We oefenden dit met de groep van 250 studenten door hen allemaal in een meegebrachte krant op zoek te laten gaan naar vraagstukken en problemen – om hier vervolgens een oplossing voor te bedenken. Een kort filmpje van Boyan Slat, een Nederlandse jongen van 19 die een oplossing wist te bedenken voor de plastic soep in de oceanen maakte indruk op de groep. En natuurlijk deed Neliswa dat ook met haar eigen verhaal over SpringAge, waarvan het idee is om bedrijven met een (maatschappelijk) vraagstuk te verbinden aan een groep jongeren die hier creatieve ideeën voor start-ups op bedenken. Er volgden een paar verbaasde vragen uit de zaal: “Bedrijven betalen daar geld voor?” En: “Kun je hiervan leven?“ Neliswa kon daar bevestigend op antwoorden: Hoe jongeren denken, waar zij behoefte aan hebben en welke nieuwe ideeën zij bedenken, dat is van groot belang voor bedrijven en hun toekomst. Youth-led innovation is geld waard.

 

Springbreaks

In de middag zijn we met de methodiek die Neliswa heeft ontwikkeld en SpringBreak noemt, aan de slag gegaan. In vier parallelle SpringBreaks werkten we naar ondernemende ideeën toe op  thema’s die in de ochtend naar voren waren gekomen: alcoholmisbruik onder jongeren, discriminatie, veiligheid op weg naar school en overgewicht bij kinderen tegengaan. In elke groep begonnen we met het analyseren van het probleem. Wat zijn de mogelijke oorzaken van het probleem? En wat zou er gebeuren als we niks aan dit probleem zouden doen? Daarna kozen de studenten welke oorzaken zij het belangrijkst vonden en gingen in kleine groepjes met die oorzaken aan de slag. Dat was het moment dat zij niet meer nadachten over het probleem of de oorzaak, maar gingen brainstormen en ideeën bedenken. Om vervolgens een idee verder uit te werken in een mogelijke dienst of product.

 

Onder de indruk van de ideeën

Na anderhalf uur brainstormen en uitwerken, kwamen de groepen weer bij elkaar in de aula om hun idee te presenteren aan een jury van docenten. Zij waren enorm onder de indruk van wat de studenten in zo’n korte tijd bedacht en uitgewerkt hadden. Zo had een groep een App bedacht, Foodie, om bewustzijn over gezond eten te stimuleren, compleet met een PowerPoint presentatie met een hele uitwerking van het concept. Een andere groep bedacht een trainingenreeks op scholen over zelfvertrouwen, omdat ze ervan overtuigd waren dat jongeren alleen maar teveel alcohol drinken omdat ze zich zonder alcohol niet op hun gemak voelen. Een derde groep bedacht een besturingssysteem voor op je mobiele telefoon, waarbij je net als de ‘flight mode’ een ‘auto mode’ functie toevoegt, zodat je niet meer kunt sms-en of internetten tijdens het autorijden, maar alleen bellen en gebeld worden.

 

En nu?

Dit was de eerste SpringBreak in Nederland en we kunnen concluderen dat het concept ook hier  goed werkt. En voor ons smaakt dit naar meer! Binnen ID College komen we binnenkort samen met de docenten om te kijken hoe zij in de rest van het schooljaar op de energie en ideeën uit de SpringBreaks kunnen voortbouwen. Daarnaast willen we kijken of we op andere plekken in Nederland met het SpringBreak concept kunnen experimenteren. En natuurlijk gaat Neliswa in Zuid-Afrika volop door met SpringBreaks organiseren en het gedachtegoed verspreiden.